Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Черна гора

Последно актуализирано на 5.3.2019 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

288 EUR бруто

Заплата според категорията

Средна заплата (ориентировъчна)

650 EUR бруто

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

2 часове на ден
10 часове на седмица

Прекъсвания

Почивка

15 минути до 6 часове работа
30 минути до 8 часове работа
45 минути до 10 часове работа
Част от стандартното работно време
Платено
Информация
Определя се от трудовия договор

Специални условия

Макс. 36 часове на седмица

В Черна гора

Надбавка за пътуване

Според браншовия колективен договор

Надбавка за храна

Топлата храна е основна част от стартовата заплата

Надбавка за настаняване

Секторна надбавка : 2 % на ден от изчислената стойност на коефициента, определящ заплатата ако на служителя от този сектор се предоставя безплатно настаняване и храна.
Секторна надбавка : 15 % на ден от изчислената стойност на коефициента, определящ заплатата ако на служител от този сектор се предоставя безплатно настаняване или само храна.
Секторна надбавка : 20 % на ден от изчислената стойност на коефициента, определящ заплатата ако на служител от този сектор не се предоставя настаняване или храна.

Извънреден труд

40 % от заплата на час

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
40 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено

Работа в неделя

Седмичната почивка е в неделя. Работодателят трябва да осигури на служителя още един ден почивка за седмицата, ако естеството на работата и организацията на труда го изискват.

Работа на официални празници

Позволено
150 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено

Заплащане за време на разположение

70 % от средната заплата на работника за предходните три месеца
Информация
Ако прекъсването на работата не е по вина на служителя.

Годишна надбавка за празници

Приложимо
100 %

Допълнителни професионални пенсионни схеми

Не е приложимо за командировани работници

Брой празници

Мин. 20 дни
24 дни ако работникът е на възраст под 18 години
Информация
Броят дни се увеличава съобразно критериите, определени в колективния договор и в трудовия договор.

Официални празници

Нова година
Денят на труда
21 май ден на независимостта
13 юли ден на държавността
Правото на платен отпуск, когато се празнуват религиозни празници, имат:
– православните християни на Коледа (на самия ден), Коледа (два дни), на Разпети петък, на Великден (вторият ден от празника) и на glorious glory
– римските католици на Коледа (на самия ден), Коледа (два дни), на Разпети петък, Великден (вторият ден) и на Вси светии
– мюсюлманите на Рамазан Байрам (три дни) и Курбан Байрам (три дни)
– евреи за Паша (два дни) и Джама Кипур (два дни)
Информация
Държавните и другите празници се празнуват в деня на самия празник и на следващия ден

Вноски за социално осигуряване

От 15 на 20,5 % пенсионно осигуряване и застраховане срещу нетрудоспособност

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

От 8,5 на 12,8 % здравно осигуряване
От 0,5 на 1 % осигуряване срещу безработица

Данък общ доход

От 9 на 11 % за заплата над 765 EUR бруто

Болест/заболяване

1 на 60 дни : 75 % от заплата
От 60 дни нататък : 70 % от заплата

Трудови злополуки/инциденти

100 %

Информация Контакти

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Тел. +382 (020) 232-315
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, Сръбски