Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ирландия

Последно актуализирано на 9.11.2021 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

10,1 на час национално минимално възнаграждение
19,96 квалифициран
19,37 на час квалифициран
17,97 на час квалифициран
6,64 от заплата на час чирак
9,98 на час чирак
14,97 на час чирак
17,97 на час чирак
14,52 неквалифицирани работници без опит в строителните и монтажни работи

Заплата според категорията

Неквалифициран

13,77 EUR на час
Информация
Строителен работник Клас DНационално договорена ставка не е законоустановена

Квалифициран

15,46 EUR на 22,56 EUR на час
Информация
Национално договорена ставка не е законоустановена

Начинаещи / млади работници

6,65 EUR на 17,96 EUR на час
Информация
Ставки за занаятчия чирак

Ежедневно

8 на 12 часове на ден

Ежеседмично

39 на 40 часове

Извънреден труд

4 часове на ден
8 часове на седмица

Прекъсвания

10:00
10 минути

Обяд

От 13:00 на 13:30

В Ирландия

Надбавка за настаняване

181,6 EUR на седмица съгласно указанията за приходи

Извънреден труд

150 % от заплата на час

Работа в събота

Първи 4 часове : 150 % от заплата на час
След 4 часове : 200 % от заплата на час

Работа в неделя

200 % от заплата на час

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено
200 % от заплата на час
Годишен отпуск 1 годишна надбавка за празници

Работа на смени

Позволено

Годишна надбавка за празници

Приложимо

Брой празници

23 дни на година
9 официални празници

Официални празници

9 дни на година
1 януари
17 март
Велики понеделник
Първи май
Първият понеделник на юни
Първият понеделник на август
Последният понеделник на октомври
25 декември
26 декември

Болест/заболяване

200 на седмица максимум 50 дни на година
Трудови злополуки/инциденти 100 000 допълнителни пенсионни фондове

Информация Контакти

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
T. 01-8586300
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, ирландски, полски