Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Сърбия

Последно актуализирано на 7.8.2019 г.
Виж всички валути в Сръбски динар (RSD)

Минимално брутно възнаграждение

209,2 RSD на час

Заплата според категорията

Неквалифициран

209,2 на 320 RSD на час

Квалифициран

276 на 453 RSD на час

Специалист

331 на 519 RSD на час

Майстор

408 на 740 RSD на час за инженери

Професионалисти

542 на 1 095 RSD на час

Средна заплата (ориентировъчна)

60 297 бруто
43 742 нето

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

8 часове на ден
Информация
Работното време на ден не бива да превишава 12 часа, включително положеният труд в извънработно време.

Прекъсвания

30 минути
Част от стандартното работно време
Платено
Информация
Служителите, които работят повече от 10 часа в рамките на денонощие, имат правото на почивка от 45 минути.

В Сърбия

Надбавка за пътуване

Не е част от стандартното работно време
Ставката не е фиксирана.
Информация
Ако работодателят не е предвидил компенсация за транспорт, той е задължен да изплаща надбавки, равняващи се на цената на билета за обществен транспорт

Надбавка за храна

8 107 RSD нето на месец

Надбавка за настаняване

2 % от минималната нетна заплата
Информация
Конкретната надбавка (2% от минималната нетна заплата) се предвижда, в случай че работодателят е осигурил настаняване и храна. В случай че липсва такава надбавка, на служителите се полагат компенсация за реално извършените разходи за настаняване и храна.

Прехрана/дневна надбавка

Да за командировка
Информация
Командировъчните и компенсацията за храна са взаимоизключващи се компоненти.

Извънреден труд

26 % от заплата

Вечерна работа

Позволено до 22:00 часове
Информация
В Сърбия това се отчита като работа по време на втора смяна. Повишението на заплатите не е задължително, освен ако това не е регламентирано в колективния трудов договор (КТД).

Работа през нощта

Позволено
26 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
Информация
Повишението на заплатата не е задължително. Може да е регламентирано в КТД.

Работа в неделя

Позволено
Информация
Повишението на заплатата не е задължително. Може да е регламентирано в КТД.

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено
110 % от заплата

Работа на смени

Позволено
15 % на час
Информация
Повишения с 15%, ако тази дейност вече не е отчетена в основната заплата.

Заплащане за време на разположение

Приложимо
10 % от заплата на час
Информация
Дежурство. Служителят е задължен да отговаря на обажданията на работодателя, докато е в обедна почивка или през почивните дни. За дежурства се полага повишение на заплатата с 10%

Годишна надбавка за празници

Приложимо
2 482 200 RSD
Информация
Сумата се равнява на поне една месечна минимална заплата. Може да се изплаща на една вноска, на две или повече вноски или веднъж в месеца, т.е. ежемесечно се изплаща 1/12 от сумата.

Допълнителни елементи на възнаграждението

Приложимо
0,4 % въз основа на всяка година труд, положен в полза на работодателя
Важи за частта от заплатата на стойност минимум RSD 15 000,00.
Информация
За всяка цяла година труд, положен в полза на работодателя, заплатата се увеличава с 0,4%

Брой празници

Мин. 23 дни на година
Информация
Минималната сума за 20 дни работа (според Кодекса на труда) се повишава по различни причини, така както е определено в Кодекса на труда.
Двадесет и три е минималният брой дни съгласно браншовия КТД за сектора „Поддръжка на пътищата“.

Официални празници

Нова година
Денят след Нова година
7 януари
15 и 16 февруари ден на държавността
Велики петък на велики понеделник
Денят на труда
Ден на Примирието
Денят на Коледа
Информация
Ако почивният ден се пада в неделя, тогава следващият ден от националните празненства, т.е. понеделник, също е неработен ден.

Вноски за социално осигуряване

14 % пенсионни
5,15 % здравни
0,75 % за безработица

Данък общ доход

10 %
Информация
Важи за частта от заплатата на стойност минимум RSD 15 000,00.

Болест/заболяване

65 % от заплата
Информация
По време на първите 30 дни от отпуска поради болест, работодателят изплаща заплатата и след това заплатата е платима от Републиканския институт за социално осигуряване

Трудови злополуки/инциденти

100 % от заплата
Информация
По време на първите 30 дни от отпуска поради болест, работодателят изплаща заплатата и след това заплатата е платима от Републиканския институт за социално осигуряване

Информация Контакти

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
T. +381 11 3234509
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, Сръбски