Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Чешка република

Последно актуализирано на 12.4.2023 г.
Виж всички валути в Чешка крона (CZK)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
103,8 CZK
17 300 CZK

Заплата според категорията

Неквалифициран

103,8 CZK на 107 CZK : тарифни класове i-iii
Не е приложимо за командировани работници

Квалифициран

107 CZK на 121 CZK тарифни класове iii - vi
Не е приложимо за командировани работници

Специалист

117 CZK на 121 CZK тарифен клас v - vi
Не е приложимо за командировани работници

Майстор

121 CZK на 126 CZK тарифен клас vi - vii
Не е приложимо за командировани работници

Ежедневно

8 на 12 часове на ден

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

8 на седмица
150 на година
Информация
Повече часове само съгласно споразумение между работодателя и служителя, но не повече от 416 часа годишно.
Общият размер на извънредния труд не трябва да бъде повече от 8 часа седмично средно за период, който не трябва да бъде по-дълъг от 26 последователни седмици. Този брой може да бъде удължен до максимум 52 последователни седмици, но само въз основа на разпоредба в колективния трудов договор.

Прекъсвания

Почивка

30 минути
Не е част от стандартното работно време
Не е платено
Информация
Той може бъде разделен на части не по-кратки от 15 минути, след период на непрекъсната работа не по-дълъг от 6 часа (непълнолетни лица: 4,5 часа)

Специални условия

37,5 часове на седмица (a* и б**)
38,75 часове на седмица (в***)
Информация
а*) работа под земята за добив на въглища, руди и други суровини, в областта на минното строителство и на миннодобивни обекти за геоложко проучване
б**) на работни места с трисменен или непрекъснат работен режимв***) на работни места с режим на две смени; работници и служители под 18 години (т.е. непълнолетни лица) подлежат на специални разпоредби на Кодекса на труда

В Чешка република

Надбавка за пътуване

Разходите за пътуване от нормалното работно място (пребиваване) до мястото на работа се заплащат от работодателя, който определя метода на транспорта.
Информация
Само ако това е командировка.
Това също важи и за командировки в чужбина.

Надбавка за храна

Мин. 129 CZK ако пътуването отнема от 5 до 12 часа
Мин. 196 CZK ако пътуването отнема повече от 12 часа
Мин. 307 CZK ако пътуването отнема повече от 18 часа

Надбавка за настаняване

Приложимо ако всекидневното пътуване е невъзможно и служителят остава на строителния обект, стойността на настаняване се поемат от работодателя.

Прехрана/дневна надбавка

Неприложимо

Извънреден труд

25 % от заплата на час
Ако извънредният труд е положен по време на непрекъснати почивни дни, премията не трябва да бъде по-ниска от 40% от средната заработка.
Не е приложимо за командировани работници

Вечерна работа

От 18:00 на 21:00

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
10 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
10 % от заплата на час

Работа в неделя

Позволено
10 % от заплата на час

Работа на официални празници

Позволено
100 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
Размерът на премията може да бъде предвиден в корпоративния колективен трудов договор.

Опасна работа

Мин. 50 CZK на час
Информация
Определение на понятието "тежки условия на труд" за целите на финансовата компенсация, ще бъде регламентирано с Постановление на Министерски съвет.
Трудни условия на труд
Мин. 10 % на час

Заплащане за време на разположение

Неприложимо освен ако не е определено в корпоративния колективен трудов договор.

Годишна надбавка за празници

Неприложимо освен ако не е определено в корпоративния колективен трудов договор.

13-ти месец

Неприложимо освен ако не е определено в корпоративния колективен трудов договор.

14-ти месец

Неприложимо освен ако не е определено в корпоративния колективен трудов договор.

Допълнителни елементи на възнаграждението

Неприложимо освен ако не е определено в корпоративния колективен трудов договор.

Друго

Мин. 15 % от средна заплата
25 % от средна заплата в почивни дни

Повредени машини

80 % от средна заплата

Лоши атмосферни условия

60 % от средна заплата

Брой празници

20 дни на година
2 дни на седмица не повече от 5 на година *
Информация
* Неравномерно разпределено работното време (смени по-дълги от 9 часа), или
работа за сметка на работно време, или
работа в зависимост от климатичните условия

Официални празници

13 дни на година
Нова година
Велики петък
Велики понеделник
Денят на труда
8 май
5 юли
6 юли
28 септември
28 октомври
17 ноември
Вечерта на Коледа
Денят на Коледа

Вноски за социално осигуряване

6,5 % на базата на данъчна оценка вноски за социално осигуряване приспаднати от заплатата на служителя
4,5 % на базата на данъчна оценка здравно осигуряване (частно)
24,8 % на базата на данъчна оценка допълнителна застраховка за социално осигуряване работодател: 25% от базата за оценяване (= брутна заплата) (включва: 2,3% здравно осигуряване (= болест), 21,5% пенсионно осигуряване и 1,2% национална политика по заетостта)
Вноската за социално осигуряване, приспадната от заплатата на служителя, е 6,5% от заплатата му. 25% платени от работодателя са в допълнение към брутната заплата на служителя. Същото важи и за здравното осигуряване: вноската приспадната от заплатата на служителя е 4,5%. 9% платени от работодателя са над брутната заплата на служителя.

Данък общ доход

15 % на базата на данъчна оценка

Допълнителни пенсионни фондове

Информация
Това може да бъде договорено в корпоративния колективен трудов договор.

Болест/заболяване

Компенсаторно възнаграждение *
Дни 1 на 14 60 % възнаграждение
Максимум 233 CZK на час
Здравно осигуряване **
Започвайки от 15-ия ден, 60% от дневната база за оценяване
Максимум 1 332 CZK на ден
От колко часа нататък 31 ден 66 %
Максимум 1 465 CZK на ден
От колко часа нататък 61 ден 72 %
Максимум 1 598 CZK на ден

Трудови злополуки/инциденти

Работодател (застрахователно дружество) плаща разликата между компенсаторно възнаграждение/здравноосигурителни плащания и средните доходи (до 100%). Работодателят е длъжен да сключи застраховка за това.
Информация
Диференциалното плащане може да бъде намалено, ако работодателят не е изпълнил приложимите правила/разпоредби за безопасност.

Информация Контакти

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Тел. +420 731 421 471
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, чешки