Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Обединеното кралство

Последно актуализирано на 16.9.2019 г.
Виж всички валути в Британска лира (£)

Заплата според категорията

15,46 от заплата на час квалифициран по договаряне
13,29 от заплата на час квалифициран по договаряне
12,67 от заплата на час занаятчия по договаряне
16,77 от заплата на час квалифициран по договаряне
16,63 от заплата на час квалифициран по договаряне
Не е приложимо за командировани работници

Ежедневно

8 часове от понеделник до четвъртък
7 часове в петък

Ежеседмично

39 часове на седмица

Прекъсвания

0:00 час на ден
Информация
Трябва да включва почивка за хранене от поне половин час.

В Обединеното кралство

Прехрана/дневна надбавка

40 GBP на нощ

Извънреден труд

150 % понеделник до петък за първите 4 часа
200 % понеделник до петък след първите 4 часа
Не е приложимо за командировани работници

Работа през нощта

25 % на час
Информация
Когато работата се извършва през нощта от различна група от оперативни работници, от тези, които работят през деня.

Работа в събота

150 %
200 % след 4 часа работа

Работа в неделя

200 %

Работа на официални празници

200 %
Информация
Всички отработени часове на официален празник се заплащат двойно

Работа на смени

14 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

Информация
по договаряне

Брой празници

22 дни

Официални празници

8 дни

Трудови злополуки/инциденти

Информация
Обезщетение за злополука и смърт
Покритие на вида иск
Квалифицирани искове:
Загуба на зрението на двете очи 25 000 £
Загуба на зрението на едното око 10 000 £
Загуба на слуха на едното ухо 3 000 £
Загуба на слуха на двете уши 10 000 £
Загуба чрез ампутация или трайна загуба на използването на:
Цяла ръка или крак (под лакътя или коляното) 25 000 £Цяла ръка или крак (на или над лакътя или коляното) 25 000 £Големия пръст 1 300 £Всеки друг пръст 600 £Палец 4 000 £Показалец (загуба на най-малко една става) 4 000 £Всеки друг пръст (загуба на най-малко една става) 800 £Общо увреждания:
12 месеца 3 000 £
24 месеца 3 000 £
Трайно 15 000 £
Максимално дължимо обезщетение: 25 000 £

Работодателят ще предостави застрахователно покритие за случайни наранявания в резултат на трудова злополука на работното място или за злополука при пътуване до или от работа.

Информация Контакти

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски