Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Малта

Последно актуализирано на 12.3.2019 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
168,01 EUR на седмица 18 години и повече
161,23 EUR на седмица 17 години
158,39 EUR на седмица под 17 години

Заплата според категорията

Неквалифициран

187 EUR на 219 EUR на седмица
Информация
Няма стандарт, може да варира между една компания и друга.

Квалифициран

218 EUR на 258 EUR на седмица
Информация
Няма стандарт, може да варира между една компания и друга.

Специалист

233 EUR на 270 EUR на седмица
Информация
Няма стандарт, може да варира между една компания и друга.

Майстор

300 EUR на 400 EUR на седмица
Информация
Няма стандарт, може да варира между една компания и друга.

Начинаещи / млади работници

160 EUR на 180 EUR на седмица

Професионалисти

300 EUR на 400 EUR на седмица

Ежедневно

8 часове 07:30 – 16:00
Информация
Работното време може да варира между една компания и друга. Някой може да работи повече часове през зимата, за да навакса за по-малко часове през лятото или обратно (банкови часове).

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

2 часове на ден (броят на отработените часове на ден, включително извънреден труд, не трябва да надвишава две 8 часови смени. минималният задължителен извънреден труд е 2 часа. трябва да има 11 часа почивка дневно)
56 часове на седмица (включително на извънреден труд. повече е по преценка на служителя)

Прекъсвания

Времето за прекъсвания може да варира между една компания и друга.
Не е част от стандартното работно време
Не е платено освен ако не е договорено друго в колективен трудов договор

Специални условия

Максималният брой часове са съгласно разпоредбите за здравословен и безопасен труд, приложими по закон.
Информация
Работата при специални условия включва: тунели; работа на смени; височини;

В Малта

Надбавка за пътуване

Неприложимо освен ако не е посочено в колективен трудов договор или договор за работа.

Надбавка за храна

Неприложимо освен ако не е посочено в колективен трудов договор или договор за работа.

Надбавка за настаняване

Неприложимо освен ако не е посочено в колективен трудов договор или договор за работа.

Прехрана/дневна надбавка

Неприложимо освен ако не е посочено в колективен трудов договор или договор за работа.

Извънреден труд

150 % от заплата на час
200 % от заплата на час между 0:00 и 6:00 ч.
200 % от заплата на час недели и официални празници

Вечерна работа

Позволено съгласно колективен трудов договор или договор за работа
От 14:00 на 22:00

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
Информация
Позволено съгласно колективен трудов договор или договор за работа

Работа в събота

Позволено
Информация
Позволено съгласно колективен трудов договор или договор за работа

Работа в неделя

Позволено
Информация
Позволено съгласно колективен трудов договор или договор за работа

Работа на официални празници

Задължително
Позволено
Информация
Позволено съгласно колективен трудов договор или договор за работа

Работа на смени

Позволено
Информация
Позволено съгласно колективен трудов договор или договор за работа

Опасна работа

Неприложимо освен ако не е посочено в колективен трудов договор или договор за работа.

Заплащане за време на разположение

Приложимо
Както е договорено между работодател и работник/служител

Годишна надбавка за празници

Неприложимо

13-ти месец

Неприложимо

14-ти месец

Неприложимо

Допълнителни елементи на възнаграждението

512,6 EUR на година
Платено тримесечно

Брой празници

24 дни
Информация
Дните са по избор, доколкото е договорено между работодател и служител.

Официални празници

14 дни
Нова година
10 февруари
19 март
31 март
Велики петък
Денят на труда
7 юни
29 юни
Успение Богородично
8 септември
21 септември
8 декември
13 декември
Денят на Коледа
Информация
Официални празници, попадащи в уикенд (или в неработен ден в случай на 4-сменен режим на работа) се губят.

Вноски за социално осигуряване

10 % от основната заплата до максимум от 34,49 EUR на седмица ако е роден преди 1962
42,57 EUR на седмица ако е роден след 1962

Данък общ доход

Информация
съгласно таблици, издадени от министерството на годишна база.

Допълнителни пенсионни фондове

Информация
освен ако е предвидено в колективен трудов договор.

Болест/заболяване

15 дни на 100 %
+ 15 дни на 50 %
Информация
Повече дни могат да се предоставят, ако е договорено в колективен трудов договорМедицинско свидетелство, издадено на всеки 6 дни по време на болестта от общо практикуващ лекар, изпратено до отдела за социално осигуряване с копие до работодателя.

Трудови злополуки/инциденти

365 дни на 100 %
Информация
Повече дни, ако е уредено в колективен трудов договор

Информация Контакти

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Тел. +356 25679200
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, италиански, малтийски