Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Франция

Последно актуализирано на 18.5.2022 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
10,85 EUR на час
1 645,58 EUR на месец

Заплата според категорията

Неквалифициран

20 093 EUR на 20 876 EUR на година (строително инженерство)
1 589,47 EUR на 1 595 EUR на месец (строителство)

Квалифициран

20 875 EUR на 23 943 EUR на година (строително инженерство)
1 589,47 EUR на 1 713,1 EUR на месец (строителство)

Специалист

24 450 EUR на 27 922 EUR на година (строително инженерство)
1 619,92 EUR на 2 072,2 EUR на месец (строителство)

Майстор

28 692 EUR на 30 328 EUR на година (строително инженерство)
1 830,5 EUR на 2 362,11 EUR на месец (строителство)

Професионалисти

19 834 EUR на 36 594 EUR на година (строително инженерство)
1 589,47 EUR на 3 042,01 EUR на месец (строителство)

Ежедневно

7 часове

Ежеседмично

35 часове

Извънреден труд

10 часове на ден
48 часове на седмица (средно максимум 44 часа на седмица за период от 12 последователни седмици)

Прекъсвания

На всеки 6 часа
20 минути

В Франция

Надбавка за пътуване

Командировки на кратки разстояния: < 50 KM : компенсация за билети и други транспортни разходи на база пропътувани километри и според региона. за командировки на дълги разстояния пътните разноски се изплащат срещу фактура или по ставка, договорена с предприятието.
Информация
Забележка: при командировка на дълги разстояния, предприятието трябва да поеме периодичните транспортни разходи до дома
За командировани работници
Ако сте командирован работник, тези надбавки са в допълнение към задължително заплащане от работодателя на транспортните разходи от вашата държава до работното ви място във Франция.

Надбавка за храна

Гражданско строителство
10,5 на 12,24 EUR ежедневно
Сграда
8,6 на 11 EUR ежедневно
Скала на URSAFF за командироване на дълги разстояния > 50 KM
19,1 EUR ежедневно
Договорености с предприятието с цел определяне на пакети или изплащания по фактура

Надбавка за настаняване

Скала на URSAFF за командироване на дълги разстояния > 50 KM
68,5 EUR ежедневно (париж + департаменти 92,93 и 94 )
50,8 EUR ежедневно други департаменти или плащания по фактура

Извънреден труд

Първи 8 часове : 25 % от заплата на час
След 8 часове 50 % от заплата на час

Работа през нощта

Определено на ниво компания
От 21:00 на 6:00

Работа в неделя

Определено на ниво компания
Информация
Работата в неделя остава специално регламентирана и само по изключение.

Работа на официални празници

Определено на ниво компания
Информация
Работата в неработен ден (т.нар. Bank holiday) трябва да бъде компенсиран с друг почивен ден (освен когато е работено по-малко от три месеца)

Работа на смени

Определено на ниво компания

Заплащане за време на разположение

Определено на ниво компания

Годишна надбавка за празници

30 % от заплащане на празник

Допълнителни почивни дни

Информация
При достигане на стаж от 20 години се полагат + 2 дни отпуск, 4 дни при трудов стаж от 25 години, 6 дни при стаж от 30 години, но договорите на предприятието могат да предвиждат отпуск за стаж след третата година работа.

13-ти месец

Възможно е да има 13-ти месец, но това трябва да бъде определено от фирмата

Допълнителни професионални пенсионни схеми

Не е приложимо за командировани работници

Допълнителни елементи на възнаграждението

Компенсация за т.нар „затруднения“ (pénibilité) се определя на регионално ниво

Брой празници

2,5 дни на месец
30 дни на година

Официални празници

10 дни + петдесетница (специфична наредба)
1 януари
Велики понеделник
1 май
8 май
14 май
Петдесетница
14 юли
15 август
1 ноември
11 ноември
25 декември

Вноски за социално осигуряване

23 % от брутна заплата като се имат предвид пенсионните фондове.
За командировани работници
Като командирован работник, вашият работодател, трябва да ви регистрира и да плаща вноски за социално осигуряване в страната, в която е установен. Като доказателство, работодателят трябва да има формуляр А1, удостоверяващ, че наистина сте осигурен в случай на трудови злополуки, болест, пенсиониране, семейни добавки и т.н.

Данък общ доход

Зависи от компанията

Допълнителни пенсионни фондове

Данъкът се плаща на края на годината
Информация
Ако останете повече от 183 дни във Франция през дадена година, трябва да плащате данъци във Франция.

Болест/заболяване

Ден 4 на 48 : 100 %
Ден 49 на 90 : 75 %
За командировани работници
Не се прилага към командировани работници

Трудови злополуки/инциденти

Ако отсъствието от работа е по-малко от 30 дни ден 1 на 15 EUR 90 %
Ако отсъствието от работа е по-малко от 30 дни ден 16 на 30 : 100 %
Ако отсъствието от работа е повече от 30 дни ден 1 на 90 : 100 %
За командировани работници
Не се прилага към командировани работници

Информация Контакти

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France
Тел. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
Можете да се свържете с нас на следните езици
български, немски, английски, испански, френски, италиански, холандски, полски, португалски, румънски

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, френски

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10
Тел. 0033142013000
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, френски

Информация Брошури