Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Полша

Последно актуализирано на 24.2.2017 г.
Виж всички валути в Полска злота (PLN)

Минимално брутно възнаграждение

2 000 PLN на месец *
13 PLN на час **
Информация
Минималната работна заплата се договаря от социалните партньори, но окончателното решение (и размер) се взема от правителството
За командировани работници
* Приложимо за командировани работници** Не е приложимо за командировани работници, командировани работници имат трудови договори

Заплата според категорията

Неквалифициран

Информация
Зависи от трудовия договор и/или разпоредбите на колективния трудов договор в компанията, ако е приложимо
За командировани работници
Да, ако съществува колективен трудов договор в компанията

Квалифициран

Информация
Зависи от трудовия договор и/или разпоредбите на колективния трудов договор в компанията, ако е приложимо

Специалист

4 055 PLN на месец средно брутно възнаграждение
Информация
Зависи от трудовия договор и/или разпоредбите на колективния трудов договор в компанията, ако е приложимо

Майстор

Информация
Зависи от трудовия договор и/или разпоредбите на колективния трудов договор в компанията, ако е приложимо

Начинаещи / млади работници

Информация
Зависи от трудовия договор и/или разпоредбите на колективния трудов договор в компанията, ако е приложимо

Професионалисти

Информация
Зависи от трудовия договор и/или разпоредбите на колективния трудов договор в компанията, ако е приложимо

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

150 часове на година

Прекъсвания

Почивка

Ако работният ден продължава поне 6 часа
15 минути
Част от стандартното работно време
Платено

Обяд

Не е платено урежда се от работодателя или колективен трудов договор

Специални условия

Информация
Не е приложимо за строителната индустрия

В Полша

Надбавка за пътуване

6 PLN
Информация
Еднократна сума. Алтернативно, транспорт се осигурява от работодателя или реалните разходи се възстановяват.

Надбавка за настаняване

45 PLN на ден
500 PLN на месец
Информация
Необлагаема еднократна сума за работник изпратен на друго работно място. Настаняване, осигурено от работодателя или надбавка. Работодателят може да установи по-висок процент, но сумата над основата се облага

Прехрана/дневна надбавка

30 PLN или определени от работодателя
Информация
Ако е по-висока от основната (публична администрация), сумата над основата се облага

Извънреден труд

100 % от заплата на час *
50 % от заплата на час **
Информация
* За извънреден труд:
а) през нощта.б) в неделя и на официални празници, които не са работни дни за служителя, според работния му график,в) почивен ден, предоставен на служителя като компенсация за работа в неделя или на празник, според работния му график** За извънреден труд за всеки друг ден, различен от посочените в точка 1.

Вечерна работа

Позволено
Информация
Няма специални премии за вечерна работа

Работа през нощта

Позволено
21:00 на 7:00
20 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено

Работа в неделя

Позволено с ограничения
Информация
Задължително е работата в неделя да се компенсира с един свободен ден

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено при специални условия (спешност)

Работа на смени

Позволено

Заплащане за време на разположение

Приложимо
60 % от средна заплата

Годишна надбавка за празници

Приложимо
като заплата

13-ти месец

Неприложимо

14-ти месец

Неприложимо

Допълнителни елементи на възнаграждението

Приложимо
Информация
Различни елементи като надбавка за периода на заетост

Друго

Като заплащане за време на разположение
Информация
Работодателят не е длъжен да плаща за прекъсвания, свързани с лоши метеорологични условия

Брой празници

20 дни на година под 10 прослужени години
26 дни на година над 10 прослужени години

Официални празници

Нова година
Богоявление
Великден
Велики понеделник
1 май - Ден на труда
3 май - Ден на конституцията
Петдесетница
Празник на Тялото Христово (Corpus Christi)
15 август - Успение Богородично. Празник на Полската Армия
1 ноември - Вси Светии
11 ноември - Ден на независимостта
25 декември - Коледа
26 декември – Денят след Коледа (Boxing Day)

Вноски за социално осигуряване

22,71 % от брутна заплата
Информация
Пенсия 9,76%
Инвалидност 1,5%
Заболяване 2,45%
Здравно осигуряване 9%

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

Не е задължително

Данък общ доход

18 % до 85 528 pln/година
32 % + 15 395 pln над 85 528 pln/година

Допълнителни пенсионни фондове

Не е задължително
Информация
В зависимост от регламентите, приети в дружество, работодателят и служителите могат да се споразумеят за създаването на дружествен пенсионен фонд. На практика не съществува в полската строителна индустрия

Болест/заболяване

80 %
70 % болничен престой
100 % ако престоят в болница е в резултат на злополука или в случай на бременност
Информация
Работниците до 50-годишна възраст имат платен отпуск по болест до 33 дни, финансиран от работодателя; над 50 години: 14 дни платен отпуск по болест, финансиран от работодателя. Ако периодът е по-дълъг, всички плащания се финансират от Института за социално осигуряване (ZUS), но могат да бъдат изплатени и от работодателя.

Продължителност на платен отпуск по болест - до 182 дни

Трудови злополуки/инциденти

100 % болничен престой до 182 дни
80 % обезщетения за нетрудоспособност - пълна нетрудоспособност
60 % частична нетрудоспособност
Информация
Служителят също получава обезщетение за злополука, в зависимост от нейното естество. Служителят може да получи обезщетение за рехабилитация, когато не получава обезщетения за нетрудоспособност

Информация Контакти

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, полски