Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Словакия

Последно актуализирано на 12.3.2019 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
2,328 EUR на час
405 EUR на месец

Ежедневно

7,5 8 часове

Ежеседмично

37,5 40 часове

Извънреден труд

8 часове на седмица
150 часове на година 150 часа могат да бъдат задължителни, още 400 часа в съгласие със служителя

Прекъсвания

Обяд

50 минути
Не е част от стандартното работно време
Не е платено

В Словакия

Надбавка за пътуване

Макс. 30 EUR на месец

Надбавка за храна

Участието на работодателя е 55% от разходите за храна

Надбавка за настаняване

по договаряне

Извънреден труд

25 % от средна заплата

Вечерна работа

Не е позволено

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
20 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
50 % от средна заплата

Работа в неделя

Позволено
50 на 100 % от средна заплата

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено
50 на 100 % от средна заплата

Работа на смени

Позволено
20 на 30 % от средна заплата
0,34 EUR на час

Опасна работа

20 % от минимална заплата

Заплащане за време на разположение

Неприложимо

Годишна надбавка за празници

Приложимо
50 на 100 EUR по договаряне

13-ти месец

Приложимо
Максимално ограничение за основна заплата

14-ти месец

Неприложимо

Допълнителни елементи на възнаграждението

Приложимо
Бонус за производителност

Друго

60 %

Повредени машини

50 %

Лоши атмосферни условия

50 %

Брой празници

4 на 5 седмици
Информация
Словашки Кодекс на труда, колективни трудови договори

Официални празници

15 дни

Вноски за социално осигуряване

13,4 %

Данък общ доход

19 %

Допълнителни пенсионни фондове

Физическо лице

Болест/заболяване

Ден 1 на 2 : 25 %
Ден 4 на 10 : 55 %
След 10 дни : EUR държавата плаща максимум до 42 €/ден

Информация Контакти

HLAVNÁ STRÁNKA

Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, словашки