Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Румъния

Последно актуализирано на 18.7.2023 г.
Виж всички валути в Румънска лея (RON)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
4 000 RON на месец

Заплата според категорията

Неквалифициран

4 000 RON на месец

Квалифициран

4 000 RON на месец

Специалист

4 000 RON на месец

Майстор

4 000 RON на месец

Начинаещи / млади работници

4 000 RON на месец

Професионалисти

4 000 RON на месец

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

4 часове на ден
8 часове на седмица (по изключение работна седмица може да бъде над 48 часа, но средно за 4-месечен период трябва да бъде по 48 часа/седмица)
средно 48 часа/седмица часове на тримесечие
средно 48 часа/седмица часове на шестмесечие
средно 48 часа/седмица часове на година

Прекъсвания

Почивка

Информация
Дневно - минимум 12 часа, и извънредно 8 часа при смяна на смени; за 12 часа работа - минимум 24 часа почивка.

Седмично - минимум 48 часа, от понеделник до петък.

Обяд

след 6 часа работа
Част от стандартното работно време (чрез колективен договор)
Платено (чрез колективен договор)

Специални условия

6 7 часове на ден
30 35 часове на седмица
средно 48 часа/седмица на тримесечие
средно 48 часа/седмица на шестмесечие
средно 48 часа/седмица на година

В Румъния

Надбавка за пътуване

Информация
Настаняването се осигурява от работодателя и не може да се приспада от заплатата.
Не е приложимо за командировани работници

Надбавка за храна

Опционално
Информация
Система на купони за храна

Надбавка за настаняване

Настаняване е осигурено
Информация
Когато е на необичайно работно място, настаняването се осигурява от работодателя и не може да се приспада от заплатата.
Не е приложимо за командировани работници

Прехрана/дневна надбавка

Средно 35 EUR
Информация
Когато е необичайно работно място, нивото е установено само за държавния сектор. За частния сектор нивото подлежи на договаряне.
За командировани работници
Ако разходите за храна, настаняване или транспорт не са платени, те могат да бъдат добавени към възнаграждението в държавата на произход, ако то отговаря на нивото на минималната работна заплата в Румъния.

Извънреден труд

75 % от заплата на час

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
25 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено в рамките на 5 дни/седмица работно време
Подлежи на договаряне в колективни трудови договори

Работа в неделя

Позволено в рамките на 5 дни/седмица работно време
Подлежи на договаряне в колективни трудови договори

Работа на официални празници

Задължително за комунални услуги и доставка на стоки от първа необходимост
Позволено за дейности, които не могат да бъдат спрени
100 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
Подлежи на договаряне в колективни трудови договори

Опасна работа

Подлежи на договаряне в колективни трудови договори
Не е приложимо за командировани работници

Заплащане за време на разположение

Неприложимо

Годишна надбавка за празници

Неприложимо

13-ти месец

Неприложимо

14-ти месец

Неприложимо

Допълнителни елементи на възнаграждението

Неприложимо

Друго

75 % от заплата
За командировани работници
Не е изрично включено в концепцията за минимална работна заплата, но минималният процент е задължителен, както е предвидено в Кодекса на труда.

Брой празници

20 дни на година най-малко 10 последователни дни.

Официални празници

Променливи
1 и 2 януари
24 януари
Първи и втори ден на Великден
1 май (Ден на труда)
1 юни
Първи и втори ден на Петдесетница
Ден на Дева Мария (8 август)
Ден на Апостола Св. Андрей (30 ноември)
1 декември (Национален празник на Румъния)
Първи и втори ден на Коледа
Два дни за всеки от трите религиозни празника за признатите от закона религии различни от християнската

Вноски за социално осигуряване

25 % за пенсии
10 % за здравеопазване
Не е приложимо за командировани работници

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

За командировани работници
плаща се в държавата на произход

Данък общ доход

10 %

Болест/заболяване

75 % в случай на болест *
100 % в случай на спешна медицинска помощ или други специални заболявания
Информация
* От първия до петия ден за сметка на работодателя* Не по-дълго от 183 дни/година
За командировани работници
зависи от изпращащата страна

Трудови злополуки/инциденти

100 %
Информация
От първия до петия ден за сметка на работодателя;Не по-дълго от 183 дни/година.
За командировани работници
зависи от изпращащата страна

Информация Контакти

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Можете да се свържете с нас на следните езици
румънски

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

Тел. +40213027053, +40213027031
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, френски, румънски

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

Можете да се свържете с нас на следните езици
румънски

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Можете да се свържете с нас на следните езици
румънски

National Trade Union Confederation Meridian

Можете да се свържете с нас на следните езици
румънски

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Можете да се свържете с нас на следните езици
румънски

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Тел. +40232257100, +40752079315
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, френски, румънски

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
Тел. +40.21.312.38.86
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, румънски