Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania

Тел. +40.21.312.38.86
Мога да ви помогна в
английски, румънски
Ramona Mercedes Veleanu
Мога да ви помогна в
английски - румънски
+40.752.06.44.01

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

Тел. +40213027053, +40213027031
Мога да ви помогна в
английски, френски, румънски

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Тел. +40232257100, +40752079315
Мога да ви помогна в
английски, френски, румънски

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Мога да ви помогна в
румънски

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

Мога да ви помогна в
румънски

National Trade Union Confederation Meridian

Мога да ви помогна в
румънски

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Мога да ви помогна в
румънски

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Мога да ви помогна в
румънски