Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva

Тел. +370 5 230590
Мога да ви помогна в
английски, литовски