Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

FILLEA CGIL

Мога да ви помогна в
английски, испански, френски, италиански, румънски
Marco Benati
Мога да ви помогна в
английски - италиански - испански
+39 3481302870
Fillea Cgil Romania - Emilia Spurcaciu
Мога да ви помогна в
английски - италиански - румънски
+40 752249803

FILCA CISL

Мога да ви помогна в
английски, испански, италиански, португалски
Claudio Sottile
Мога да ви помогна в
английски - испански - италиански - португалски
+39 3491817652

FENEAL UIL

Мога да ви помогна в
английски, френски, италиански, румънски, испански
Andrea Merli
Мога да ви помогна в
френски - италиански
+39 3393017191