Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Тел. +389 2 3217 521
Мога да ви помогна в
български, хърватски, английски, Македонски, Сръбски
Ivan Peshevski
Мога да ви помогна в
хърватски - английски - Македонски - Сръбски
+389 2 3217 521