Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V

Мога да ви помогна в
български, датски, английски, немски
Gunde Odgaard
Мога да ви помогна в
български - датски - немски - английски
+ 45 88 92 11 00

Byggegruppen

Мога да ви помогна в
датски, английски
Keld Jensen
Мога да ви помогна в
датски - английски
+45 88 92 02 30

Polish speaking consultant and interpreter

Тел. +45 25 47 21 89
Мога да ви помогна в
датски, английски, полски

Polish speaking consultant and interpreter

Тел. +45 25 47 21 90
Мога да ви помогна в
датски, английски, полски

Polish speaking consultant and interpreter

Тел. +45 23 45 75 34
Мога да ви помогна в
датски, английски, полски