Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Латвия

Последно актуализирано на 2.1.2024 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

930 EUR на месец
5,57 EUR на час
Неквалифициран
780 EUR на месец
4,67 EUR на час

Ежедневно

7 или 8 часове
24 час(а) (сумирано работно време*)
Информация
7 часа, в случай че работникът има особени рискове за най-малко 50% от работния ден.
Препратка:
Трудово право, член 131, точка (1), (3).

Сумирано работно време *
Ако няма друг избор и след консултации с представителите на работниците и служителите, работодателят може да се зададе сумирано работно време. В този случай,
един работник не може да работи повече от 24 часа непрекъснато и 56 часа седмично. Минималното време за почивка между работните дни трябва да е 12 часа

Препратка:
Трудово право, член 140.

Ежеседмично

35 или 40 часове
56 часове (сумирано работно време*)
Информация
35 часа, в случай че работникът има особени рискове за най-малко 50% от работния ден.
Препратка:
Трудово право, член 131, точка (1), (3).

Сумирано работно време *
Ако няма друг избор и след консултации с представителите на работниците и служителите, работодателят може да се зададе сумирано работно време. В този случай,
един работник не може да работи повече от 24 часа непрекъснато и повече от 56 часа седмично. Минималното време за почивка между работните дни трябва да е 12 часа

Препратка:
Трудово право, член 140.

Извънреден труд

8 часове на седмица

Прекъсвания

30 минути
Не е част от стандартното работно време
Не е платено
Информация
Ако работният ден продължава поне 6 часа

Специални условия

7 часове на ден
35 часове на седмица
Информация
Намалени часове са приложими, ако работници и служители работят при особени рискове най-малко 50% от работния ден или седмица.
Работникът следва да получи най-малко 3 допълнителни почивни дни, ако работата му е свързана с особени рискове.
Препратка:
Трудово право, член 131, точка (3).
Трудово право, член 151, точка (1), подточка (2).
2009.03.10. MK № 219; приложение 2

В Латвия

Надбавка за настаняване

60 на 120 EUR на ден

Прехрана/дневна надбавка

8 EUR на ден

Извънреден труд

50 % от заплата на час
100 % от заплата на час неквалифициран

Работа през нощта

Позволено (не за непълнолетни)
От 22:00 на 6:00
50 % от заплата на час

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено
100 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
няма бонуси

Опасна работа

Уредено на ниво компания.

Заплащане за време на разположение

Приложимо

Годишна надбавка за празници

20 дни на година

Брой празници

20 дни на година

Официални празници

13 дни на година
1 януари
Велики петък
Великден
Велики понеделник
1 май
4 май
23 и 24 юни
18 ноември
24, 25 и 26 декември
31 декември

Вноски за социално осигуряване

10,5 %

Данък общ доход

20 % възнаграждение до 20 004 на година
23 % възнаграждение от 20 004 до 78 100 на година
31 % възнаграждение 78 100 и + на година

Болест/заболяване

Ден 2 на 3 : 75 % от средна заплата
Ден 4 на 9 : 80 % от средна заплата
Ден 10 на 182 : 80 % от средна заплата заплаща се от държавата

Информация Контакти

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, латвийски