Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Словения

Последно актуализирано на 20.2.2020 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

94 058 EUR

Заплата според категорията

Неквалифициран

480,13 EUR

Квалифициран

654,39 EUR

Специалист

773,48 EUR

Майстор

866,11 EUR

Професионалисти

1 027,3 EUR

Ежедневно

8

Ежеседмично

Мин. 35 макс. 40 часове на седмица

Извънреден труд

2 часове на ден
8 часове на седмица
20 часове на месец
170 часове на година (макс. 230, с одобрение на служителя)

Прекъсвания

30 минути
Платено

В Словения

Надбавка за пътуване

На база цената на обществения транспорт

Надбавка за храна

5 EUR на ден

Надбавка за настаняване

По фактура
Информация
Само в случай на командировка
За командировани работници
За командировани работници: заплаща се от работодателя.

Извънреден труд

30 % от заплата на час

Работа през нощта

От 22:00 до 7:00
40 % от заплата на час

Работа в неделя

50 % от заплата на час

Работа на официални празници

50 на 100 % от заплата на час (100% на 1 януари и 1 май)

Работа на смени

10 % от заплата на час

Опасна работа

Мин. 3 % на час

Заплащане за време на разположение

10 % на час

Годишна надбавка за празници

850 EUR на година

13-ти месец

Решено на ниво компания

Друго

Информация
Надбавка за работа в отдалечени обектинад 30 км 1 евронад 40 км 2 евронад 50 км 3 евро...за всеки 10 км 1 евромакс. 18 евро

Брой празници

Мин. 4 седмици на година

Официални празници

12 дни на година

Вноски за социално осигуряване

22,1 %
За командировани работници
да се вземе под внимание законодателството в страна, в която работникът е командирован.

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

16,1 %

Данък общ доход

16 до 50 %
Информация
(16%, 27%, 41%, 50%)

Допълнителни пенсионни фондове

Опционално

Болест/заболяване

От 1 до 30 дни : 80 %
Над 31 дни : 80 %

Трудови злополуки/инциденти

100 %

Информация Контакти

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Можете да се свържете с нас на следните езици
хърватски, английски, словенски