Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Турция

Последно актуализирано на 12.3.2019 г.
Виж всички валути в Турска лира (TRY)

Минимално брутно възнаграждение

2 029,5 TRY на месец
Информация
Валиден до 31.12.2018 г. Определя се на всеки две години от Комисия за определяне на минималната заплата. Тя се състои от 10 члена, работещи в държавни ведомства, профсъюзи, организации на работодателите.

Заплата според категорията

Неквалифициран

9,06 TRY на 9,29 TRY на час
Информация
Заплатата варира в зависимост от типа задача, нивото на уменията, използваните машини и т.н.

Квалифициран

9,49 TRY на 12,26 TRY на час
Информация
Заплатата варира в зависимост от типа задача, нивото на уменията, използваните машини и т.н.

Специалист

Оператор на машина
12,85 TRY на 15,66 TRY на час
Информация
Заплатата варира в зависимост от типа задача, нивото на уменията, използваните машини и т.н.

Майстор

15,82 TRY на 16,85 TRY на час
Информация
Заплатата варира в зависимост от типа задача, нивото на уменията, използваните машини и т.н.

Ежедневно

7,5 на 9 часове на ден

Ежеседмично

45 часове на седмица
Информация
Разделянето на 45-часовата седмична трудова заетост на 5 или 6 дни се определя от работодателя в зависимост от законоправните разпоредби.

Извънреден труд

Общото работно време не бива да превишава 11 часове на ден
Общото работно време не бива да превишава 270 часове на година
Информация
Определя се със закон.

Прекъсвания

15 минути (по-малко от 4 часа работа)
30 минути (от 4 до 7,5 часа работа)
60 минути (повече от 7,5 часа работа)
Информация
Определя се със закон.

Специални условия

Макс. 7,5 часове на ден
Информация
Всеки тип защитно заваряване с газ, заваряване в прашни условия, кислородно заваряване и заваряване с електрически заваръчни уреди

Подземни работи, като например изграждане на канализационни системи и тунели.

Процеси, в които нивата на шум превишават 85 dB (A).

Дейности, които изискват работа в условия на сгъстен въздух под вода (под 20 метра дълбочина или при налягане от 2 кг/см2), включително времето, необходимо за влизане в, излизане от и достигане до работното място.

Работи на работни места с наличие на прах, причиняващ пневмокониоза.

В Турция

Надбавка за пътуване

Ако работникът живее наблизо, то тогава се предоставят или се възмездяват пътните разноски. Без отчисления от заплатата.

Надбавка за храна

15 TRY на 17 TRY на ден
Информация
Ако работникът живее в жилище на работодателя, то тогава се предоставя храна. Без отчисления от заплатата.

Ако работникът живее в собствено жилище, но работи в извънработно време/през нощта, то тогава се предоставя храна. Без отчисления от заплатата.

Ако работникът живее в собствено жилище, то тогава се полага надбавка за храна.

Надбавка за настаняване

Ако работникът няма възможност да пътува до собственото си жилище, то тогава се осигурява настаняване. Без отчисления от заплатата.

Извънреден труд

Позволено - изисква се одобрението на работника.
50 % от заплата на час

Работа през нощта

Позволено - изисква се одобрението на работника.
От 20:00 на 6:00
Макс. 7,5 часове на ден
Заплатата се определя чрез отделни договори или чрез колективни трудови договори.

Работа в неделя

Позволено - изисква се одобрението на работника.
150 % от заплата на ден
Информация
Отчита се като работа на пълен работен ден, независимо от това колко часа са отработени.

Работа на официални празници

Позволено - изисква се одобрението на работника.
100 % от заплата на ден

Работа на смени

Позволено
Макс. 7,5 часове на ден
Макс. 2 седмици поредни нощни смени
15 % от заплата на час

Допълнителни елементи на възнаграждението

Определя се със закон.
152,21 TRY на 258,76 TRY месечно от минималния доход за издръжка
Определя се от колективния трудов договор на YOL-IS
Бонус се изплаща ежегодно. : 120 x 100 % от заплатата на ден
850 TRY в случай, че работникът се омъжи/ожени
450 TRY за всяко новородено дете на работника
450 TRY в случай на смърт на съпруга/дете на работника
250 TRY в случай на смърт на един от родителите на работника
2 000 TRY разноски на семейството на работника за погребение в случай на смърт на работника от естествена смърт извън територията на работодателя

Друго

Повредени машини
100 % от заплата на час
Лоши атмосферни условия
100 % от заплата на час
Други опасни условия, които пречат на работата
100 % от заплата на час

Брой празници

14 дни (по-малко от 5 години трудов стаж)
20 дни (от 5 до 15 години трудов стаж)
26 дни (над 15 години трудов стаж)
Информация
Определя се със закон.

Официални празници

16 дни на година
Нова година
23 април ден на националния суверенитет и ден на детето
Денят на труда
19 май ден за възпоменание на ататюрк и празник на младежта и спорта
15 юли ден на демокрацията и националната солидарност
30 август ден на победата
29 октомври ден на републиката
Рамазан Байрам : 4 дни
Курбан Байрам : 5 дни

Вноски за социално осигуряване

14 % вноски за социално осигуряване

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

1 % надбавка за безработица

Данък общ доход

15 % от годишния брутен доход от 0 TRY на 14 800 TRY
20 % от годишния брутен доход от 14 800,01 TRY на 34 000 TRY
27 % от годишния брутен доход от 34 000,01 TRY на 120 000 TRY
35 % от годишния брутен доход от 120 000,01 TRY или повече

Допълнителни пенсионни фондове

3 %
Информация
Схема за задължително пенсионно осигуряване на лицата

Болест/заболяване

2/3 от заплатата на ден в случай на амбулаторно лечение
1/2 от заплатата на ден в случай на болнично лечение

Трудови злополуки/инциденти

2/3 от заплатата на ден в случай на амбулаторно лечение
1/2 от заплатата на ден в случай на болнично лечение

Информация Контакти

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Тел. +90 31 223 246 87
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, турски