Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Кипър

Последно актуализирано на 5.3.2019 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
1 429 EUR

Заплата според категорията

Неквалифициран

1 429 EUR

Квалифициран

1 645 EUR

Майстор

1 905 EUR

Професионалисти

2 191 EUR

Ежедневно

7,5 часове (от понеделник до четвъртък)
8 часове (петък)

Ежеседмично

38 часове

Извънреден труд

3 часове на ден ( 2 часове нощна )
6 часове на седмица ( 4 часове нощна )
30 часове на месец ( 21 часове нощна )
150 часове на година

Прекъсвания

Обяд

Между 12:00 и 14:00
30 минути
Част от стандартното работно време
Платено

Извънреден труд

20 % от заплата на час

Вечерна работа

Позволено

Работа през нощта

Позволено
19,38 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
50 % от заплата на час

Работа в неделя

Позволено
50 % от заплата на час

Работа на официални празници

Задължително
Позволено
100 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
100 % от заплата на час нощна смяна

Опасна работа

Мин. 5 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

Неприложимо

Годишна надбавка за празници

Приложимо
100 % от заплата на час

Друго

Повредени машини

100 % от заплата на час

Лоши атмосферни условия

100 % от заплата на час

Брой празници

21 дни на година

Официални празници

16 дни за 2015 г. (90% от заплатата)

Вноски за социално осигуряване

7,3 %
Не е приложимо за командировани работници

Данък общ доход

38,5 %

Болест/заболяване

80 %

Трудови злополуки/инциденти

80 %

Информация Контакти

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Тел. + 357 22 84 97 09
Можете да се свържете с нас на следните езици
гръцки, английски