Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Cypr

Ostatnio aktualizowany 05.03.2019
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
1 429 EUR

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

1 429 EUR

Wykwalifikowany

1 645 EUR

Brygadzista

1 905 EUR

Specjaliści

2 191 EUR

Codziennie

7,5 godziny (od poniedziałku do czwartku)
8 godziny (piątek)

Tygodniowo

38 godziny

Godziny nadliczbowe

3 godziny za dzień ( 2 godziny w nocy )
6 godziny za tydzień ( 4 godziny w nocy )
30 godziny za miesiąc ( 21 godziny w nocy )
150 godziny za rok

Przerwy

Obiad

Między 12:00 i 14:00
30 minuty
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne

Godziny nadliczbowe

20 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone

Praca w porze nocnej

Dozwolone
19,38 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Wymagany
Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę nocna zmiana

Prace niebezpieczne

Min 5 % wynagrodzenia za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Nie dotyczy

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
100 % wynagrodzenia za godzinę

Inne

Uszkodzona maszyna

100 % wynagrodzenia za godzinę

Złe warunki pogodowe

100 % wynagrodzenia za godzinę

Ilość świąt

21 dni za rok

Dni wolne od pracy

16 dni na 2015 (90% wynagrodzenia)

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

7,3 %
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Podatek dochodowy

38,5 %

Choroba

80 %

Urazy/wypadki przy pracy

80 %

Informacja Kontakty

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Tel. + 357 22 84 97 09
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Grecki, Angielski