Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Küpros

Viimati värskendatud (millal) 05.03.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
1 429 EUR

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

1 429 EUR

Kvalifikatsiooniga

1 645 EUR

Töödejuhataja

1 905 EUR

Spetsialistid

2 191 EUR

Iga päev

7,5 tunnid (esmaspäevast neljapäevani)
8 tunnid (reede)

Kord nädalas

38 tunnid

Ületunnitöö

3 tunnid päeva kohta ( 2 tunnid öösel )
6 tunnid nädala kohta ( 4 tunnid öösel )
30 tunnid kuu kohta ( 21 tunnid öösel )
150 tunnid aasta kohta

Vaheajad

Lõuna

Vahel 12:00 ja 14:00
30 minutid
Osa standardsest tööajast
Tasustatud

Ületunnitöö

20 % tunnipalgast

Õhtune töö

Lubatud

Öötöö

Lubatud
19,38 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud
50 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
50 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Kohustuslik
Lubatud
100 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
100 % tunnipalgast öövahetus

Tervist ohustav töö

Minimaalselt 5 % tunnipalgast

Ooteaja tasu

Mittekohaldatav

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav
100 % tunnipalgast

Muu

Purunenud masinad

100 % tunnipalgast

Halvad ilmastikutingimused

100 % tunnipalgast

Pühade arv

21 päevad aasta kohta

Riiklikud pühad

16 päevad 2015. aasta eest (90% palgast)

Sotsiaalkindlustusmaksed

7,3 %
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Tulumaks

38,5 %

Haigus / haigestumine

80 %

Töövigastused / tööõnnetused

80 %

Info Kontaktid

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Tel + 357 22 84 97 09
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
Kreeka, inglise