Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Island

Viimati värskendatud (millal) 07.05.2020
Näidake kõiki valuutasid (kus) Islandi kroon (ISK)

Brutopalga alammäär

335 000 ISK

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

335 000 kellele 353,588

Kvalifikatsiooniga

351,303 kellele 451 000

Töödejuhataja

395 000 kellele 522 000

Algajad / noored töötajad

320 000 kellele 337,658

Iga päev

8 tunnid
Vahel 7:00 kellele 18:00

Kord nädalas

40 tunnid
Info
(37 tundi ja 5 minutit)

Ületunnitöö

Päeva kohta : 2 tunnid
Nädala kohta : 8 tunnid
Kuu kohta : 34,64 tunnid
Trimestri kohta : 138,56 tunnid
Semestri kohta : 207,84 tunnid

Vaheajad

Lõuna

Vahel 11:30 ja 13:30 : 1 tund
Ei ole standardse tööaja osa
Ei ole tasustatud

Ületunnitöö

180 % tunnipalgast

Õhtune töö

180 % tunnipalgast

Öötöö

180 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

180 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

180 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Kohustuslik

Vahetustega töö

30 kellele 60 % tunnipalgast

Ooteaja tasu

30 % tunnipalgast

Iga-aastane puhkusehüvitis

24 kellele 30 päevad

Pühade arv

2 päevad kuu kohta
24 kellele 30 päevad aasta kohta

Riiklikud pühad

11 päevad aasta kohta

Täiendav sotsiaalkindlustus

4 % palgast

Täiendavad pensionifondid

2 % palgast

Haigus / haigestumine

30 100% tasustatud päevad
30 kellele 60 päevad : muu %

Töövigastused / tööõnnetused

30 päevad 100% tasustatud päevad
30 kellele 60 päevad : muu %

Info Kontaktid

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Tel +354 5400100

Samiðn - Samband iðnfélaga

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Tel +354 5400100

STARFSGREINASAMBAND ÍSLANDS

GUÐRÚNARTÚNI 1
105 REYKJAVÍK
Tel +354 562 6410