Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Sloveenia

Viimati värskendatud (millal) 20.02.2020
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

94 058 EUR

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

480,13 EUR

Kvalifikatsiooniga

654,39 EUR

Spetsialist

773,48 EUR

Töödejuhataja

866,11 EUR

Spetsialistid

1 027,3 EUR

Iga päev

8

Kord nädalas

Minimaalselt 35 maksimaalselt 40 tunnid nädala kohta

Ületunnitöö

2 tunnid päeva kohta
8 tunnid nädala kohta
20 tunnid kuu kohta
170 tunnid aasta kohta (maksimaalselt 230, töötaja heakskiidul)

Vaheajad

30 minutid
Tasustatud

Riigis Sloveenia

Sõidukulude hüvitis

Põhineb ühistranspordi tariifil

Eine hüvitis

5 EUR päeva kohta

Majutushüvitis

Vastavalt arvele
Info
Ainult ärireisi puhul
Lähetatud töötajate kohta
Lähetatud töötajate puhul: tuleb tasuda tööandja poolt.

Ületunnitöö

30 % tunnipalgast

Öötöö

Alates 22:00 kuni 7:00
40 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

50 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

50 kellele 100 % tunnipalgast (100% 1. jaanuaril ja 1. mail)

Vahetustega töö

10 % tunnipalgast

Tervist ohustav töö

Minimaalselt 3 % tunni kohta

Ooteaja tasu

10 % tunni kohta

Iga-aastane puhkusehüvitis

850 EUR aasta kohta

13. kuu

Otsustatud ettevõtte tasandil

Muu

Info
Hüvitis kaugasukohtades töötamise eest

üle 30 km 1 euro
üle 40 km 2 eurot
üle 50 km 3 eurot
… iga 10 km eest 1 euro
maksimaalselt 18 eurot

Pühade arv

Minimaalselt 4 nädalad aasta kohta

Riiklikud pühad

12 päevad aasta kohta

Sotsiaalkindlustusmaksed

22,1 %
Lähetatud töötajate kohta
võtke arvesse selle riigi seadusi, kuhu töötaja lähetatakse.

Täiendav sotsiaalkindlustus

16,1 %

Tulumaks

16 kuni 50 %
Info
(16%, 27%, 41%, 50%)

Täiendavad pensionifondid

Võimalik

Haigus / haigestumine

Alates 1 kuni 30 päevad : 80 %
Üle 31 päevad : 80 %

Töövigastused / tööõnnetused

100 %

Info Kontaktid

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
horvaatia, inglise, sloveeni