Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Montenegro

Viimati värskendatud (millal) 5.03.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

288 EUR bruto

Palk vastavalt kategooriale

Keskmine palk (hinnanguline)

650 EUR bruto

Iga päev

8 tunnid

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

2 tunnid päeva kohta
10 tunnid nädala kohta

Vaheajad

Puhkeaeg

15 minutid kuni 6 tunnid tööst
30 minutid kuni 8 tunnid tööst
45 minutid kuni 10 tunnid tööst
Osa standardsest tööajast
Tasustatud
Info
Sätestatud töölepinguga

Eritingimused

Maksimaalselt 36 tunnid nädala kohta

Riigis Montenegro

Sõidukulude hüvitis

Vastavalt valdkondlikule kollektiivlepingule

Eine hüvitis

Soe toit on töötasu lahutamatu osa

Majutushüvitis

Päevaraha : 2 % päevas, töötasu koefitsiendi arvutatud väärtuse järgi kui töölähetuses viibivale töötajale võimaldatakse tasuta majutust ja toitlustust.
Päevaraha : 15 % päevas, töötasu koefitsiendi arvutatud väärtuse järgi kui töölähetuses viibivale töötajale võimaldatakse majutust või üksnes toitlustust.
Päevaraha : 20 % päevas, töötasu koefitsiendi arvutatud väärtuse järgi kui töölähetuses viibivale töötajale ei võimaldata majutust ega toitlustust.

Ületunnitöö

40 % tunnipalgast

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 6:00
40 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud

Töötamine pühapäevadel

Iganädalast puhkeaega tuleb kasutada pühapäeviti. Kui töö iseloom ja töökorraldus seda nõuavad, peab tööandja võimaldama töötajal kasutada iganädalast puhkeaega mõnel muul päeval.

Töötamine riiklikel pühadel

Lubatud
150 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud

Ooteaja tasu

70 % töölise kolme eelnenud kuu keskmisest palgast
Info
Kui töökatkestus ei toimu töötaja tõttu.

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav
100 %

Täiendavad tööandjapensioniskeemid

Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Pühade arv

Minimaalselt 20 päevad
24 päevad kui töötaja on alla 18aastane
Info
Päevade arv kasvab vastavalt kollektiivlepingu ja töölepingu tingimustele.

Riiklikud pühad

Uusaasta
Töörahva püha
21 mai iseseisvuspäev
13 juuli omariikluspäev
Õigus tasulisele puhkusele usupühade tähistamiseks on järgmistel juhtudel:
- õigeusklike kristlaste jõulupüha, jõulud (kaks päeva), Suur Reede, lihavõttepühad (teine päev) ja
- roomakatoliku jõulupüha, jõulud (kaks päeva), Suur Reede, lihavõttepühad (teine päev) ja pühakutepäev
- moslemite Ramazan Bayram (kolm päeva) ja Kurban Bayram (kolm päeva)
- juutide paasapühad (kolm päeva) ja Jama Kipur (kaks päeva)
Info
Riigipühi jm pühasid tähistatakse kaks päeva: asjaomase püha kuupäeval ja sellele järgneval päeval

Sotsiaalkindlustusmaksed

Alates 15 kellele 20,5 % pension ja töövõimetuskindlustus

Täiendav sotsiaalkindlustus

Alates 8,5 kellele 12,8 % tervisekindlustus
Alates 0,5 kellele 1 % töötuskindlustus

Tulumaks

Alates 9 kellele 11 % töötasult üle 765 EUR bruto

Haigus / haigestumine

1 kellele 60 päevad : 75 % palgast
Alates 60 päevad alates : 70 % palgast

Töövigastused / tööõnnetused

100 %

Info Kontaktid

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
T. +382 (020) 232-315
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, Serbia keel