Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Iirimaa

Viimati värskendatud (millal) 9.11.2021
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

10,1 tunni kohta siseriiklik palga alammäär
19,96 kvalifikatsiooniga
19,37 tunni kohta kvalifikatsiooniga
17,97 tunni kohta kvalifikatsiooniga
6,64 tunnipalgast praktikant
9,98 tunni kohta praktikant
14,97 tunni kohta praktikant
17,97 tunni kohta praktikant
14,52 ilma ehitusalase töökogemuseta lihttöölised

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

13,77 EUR tunni kohta
Info
Klassi D ehitustööline
Siseriiklikult kokkulepitud määr, ei ole seadusega sätestatud

Kvalifikatsiooniga

15,46 EUR kellele 22,56 EUR tunni kohta
Info
Siseriiklikult kokkulepitud määr, ei ole seadusega sätestatud

Algajad / noored töötajad

6,65 EUR kellele 17,96 EUR tunni kohta
Info
Käsitöömeistri praktikandi määrad

Iga päev

8 kellele 12 tunnid päeva kohta

Kord nädalas

39 kellele 40 tunnid

Ületunnitöö

4 tunnid päeva kohta
8 tunnid nädala kohta

Vaheajad

10:00
10 minutid

Lõuna

Alates 13:00 kellele 13:30

Riigis Iirimaa

Majutushüvitis

181,6 EUR nädala kohta vastavalt tulude juhistele

Ületunnitöö

150 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Esimene 4 tunnid : 150 % tunnipalgast
Pärast 4 tunnid : 200 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

200 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole kohustuslik
Lubatud
200 % tunnipalgast
Iga-aastane puhkus 1 iga-aastane puhkusehüvitis

Vahetustega töö

Lubatud

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav

Pühade arv

23 päevad aasta kohta
9 riiklikud pühad

Riiklikud pühad

9 päevad aasta kohta
1. jaanuar
17. märts
Teine ülestõusmispüha
Maipüha
Juuni esimene esmaspäev
Augusti esimene esmaspäev
Oktoobri viimane esmaspäev
25. detsember
26. detsember

Haigus / haigestumine

200 nädala kohta maksimum 50 päevad aasta kohta
Töövigastused / tööõnnetused 100 000 täiendavad pensionifondid

Info Kontaktid

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
T. 01-8586300
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, iiri, poola