Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Itaalia

Viimati värskendatud (millal) 24.09.2021
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

Mittekohaldatav

Palk vastavalt kategooriale

Info
Mitmesuguste ametikohtade tunnitasu kehtib kuni 30.09.2019. See töötasu kehtib kogu riigi territooriumil, piirkondlikul või kohalikul tasandil võib olla lisatasusid.

Ilma kvalifikatsioonita

8,2 EUR tunni kohta (siseriiklik palk, mis kehtib kõigis piirkondades / provintsides)

Kvalifikatsiooniga

9,1 EUR tunni kohta (siseriiklik palk, mis kehtib kõigis piirkondades / provintsides)

Spetsialist

9,79 EUR tunni kohta (siseriiklik palk, mis kehtib kõigis piirkondades / provintsides)

Töödejuhataja

10,32 EUR tunni kohta (siseriiklik palk, mis kehtib kõigis piirkondades / provintsides)

Algajad / noored töötajad

7,98 EUR kellele 11,78 EUR tunni kohta (praktikandid: varieerub vastavalt tasemele ja koolitusajale)

Spetsialistid

1 839,2 EUR 2 424,86 EUR kuu kohta (kuupalk vastab 173 tunnile)

Keskmine palk (hinnanguline)

1750,09 piirkondlikul või kohalikul tasandil lisandub sellele muutuvkomponent/lisatasu.

Iga päev

8 tund / tunnid

Kord nädalas

40 tund / tunnid

Ületunnitöö

2 tund / tunnid päeva kohta
250 tund / tunnid aasta kohta
+ 35 % tund palk
Info
Riikliku kollektiivlepinguga sätestatud maksimaalne ületundide arv,
35% kõrgem tunnitasu.

Vaheajad

Puhkeaeg

10 minutid
Tasustatud

Lõuna

pärast 6 tundi tööd
30 kellele 60 minutid
Ei ole tasustatud

Eritingimused

Tööaja lühendamist ei ole

Riigis Itaalia

Sõidukulude hüvitis

0,35 EUR töötunni kohta
Info
Riiklik keskmine, võib piirkonniti erineda
Kui töötaja töötab väljaspool oma põhitöökoha asukohaks oleva kohaliku omavalitsuse territooriumi, kannab ettevõte tema reisikulud.

Eine hüvitis

0,61 EUR tunni kohta
105,73 EUR kuu kohta

Majutushüvitis

Kohaldatav
Otsustatakse ettevõtte tasandil, ettevõte maksab

Toimetuleku toetus / päevaraha

Info
Piirkondlikule tasandile määratud tööreis toimub väljaspool tööpiirkonda, fikseeritud määraga 10% lisaks tunnitasule ning iga piirkond on sõlminud lepingu. Teistesse Itaalia provintsidesse toimuvate tööreiside eest makstakse iga päeva eest lisaks 46,48 eurot, Itaaliast väljapoole suunduvate tööreiside eest makstakse iga päeva eest lisaks 77,47 eurot. Kollektiivläbirääkimiste tulemusel võivad need summad olla suuremad.

Postitatud riigist Itaalia

Sõidukulude hüvitis

Info
Piirkondlikule tasandile määratud tööreis toimub väljaspool tööpiirkonda, fikseeritud määraga 10% lisaks tunnitasule ning iga piirkond on sõlminud lepingu. Teistesse Itaalia provintsidesse toimuvate tööreiside eest makstakse iga päeva eest lisaks 46,48 eurot, Itaaliast väljapoole suunduvate tööreiside eest makstakse iga päeva eest lisaks 77,47 eurot. Kollektiivläbirääkimiste tulemusel võivad need summad olla suuremad.

Ületunnitöö

35 % tunnipalgast

Öötöö

Lubatud (üle 16 aasta vanustele töötajatele)
22:00 kellele 6:00
40 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud
8 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
55 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole kohustuslik
Lubatud
45 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
9 kellele 28 % tunnipalgast

Tervist ohustav töö

Maa-alune töö
18 kellele 46 % tunnipalgast
Kokkupuude ohtlike ainetega
11 % tunnipalgast
Tööd vees / lumes / mudas
6 kellele 16 % tunnipalgast
Töö kanalisatsioonis / korstnates
7 kellele 17 % tunnipalgast
Töötamine kõrgustes
12 kellele 17 % tunnipalgast
Info
Siseriiklikud protsendid, ent igal kohalikul omavalitsusel on õigus seda tõsta.

Ooteaja tasu

Kohaldatav
10 kellele 30 % tunnipalgast (kättesaadavus väljaspool tööaega)

Iga-aastane puhkusehüvitis

8,5 % ainult töötajate puhul: iga töötatud tunni eest ehitustööliste fondi (cassa edile)
20 päevad ainult töötajatele: tasutakse otse ettevõtte poolt
Juuli

13. kuu

Töölised : lisatasu 10 % iga töötatud tunni eest
Töötajad : 1 kuu
Tasutakse (millal) detsember

14. kuu

Kohaldatav ainult spetsialistidele
Tasutakse (millal) juuni

Staaž

Info
Töötaja saavutab ametialase staaži, kui on kahe aasta jooksul töötanud vähemalt 2100 tundi.

Täiendavad palga koostisosad

Piirkonnapõhine hüvitis : 0,92 kellele 1,28 EUR tunni kohta
221 EUR kuu kohta riiklik keskmine
Tulemustasu : 0,12 kellele 0,17 EUR tunni kohta
42 EUR kuu kohta riiklik keskmine

Muu

Töökatkestus või halvad ilmaolud : 80 % maksab inps

Pühade arv

20 päevad aasta kohta seaduse järgi kohustuslik. ei saa tasuda.
1/12 päevade koguarvust kuus

Riiklikud pühad

12 päevad aasta kohta
Info
Lisaks on töötajatel 88 tundi tasustatud puhkust aastas: 1 tund iga 20 töötunni eest. Töötajatele tehakse iga kuu väljamakse 4,95% tõusuga tunnipalgast.

Sotsiaalkindlustusmaksed

10 % brutopalgast
Lähetatud töötajate kohta
Lähetatud töötajad tasuvad sotsiaalkindlustusmakseid oma päritoluriigis

Täiendav sotsiaalkindlustus

0,3 % brutopalgast
Info
Kohaldatav ettevõtete töötajatele, kus on enam kui 15 töötajat, et katta töökoha kaotuse hüvitised ettevõtte kriisi korral.

Tulumaks

0,5 kellele 3,33 % kohalik maks
23 % kuni 15 000 EUR
28 % alates 15 000 kuni 28 000 EUR
38 % alates 28 000 kuni 55 000 EUR

Täiendavad pensionifondid

1 kellele 1,2 %
Info
Tasutakse pensionifondi, mis on pühendunud igale kutsealale. Noored lisavad 7,5% aastapalgast

Haigus / haigestumine

Päev 1 kellele 6 : 0 % esimene 3 päevad
Päev 7 kellele 13 : 50 % esimene 3 päevad
Päev 14 kellele 365 : 100 % esimene 3 päevad
Päev 4 kellele 181 : 100 % kuni 66% on kaasatud riikliku sotsiaalkindlustuse agentuuri (inps) kaudu
Päev 181 kellele 365 : 50 %

Töövigastused / tööõnnetused

Iga päev : 100 %

Info Kontaktid

FENEAL UIL

Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
prantsuse, inglise, itaalia, rumeenia, hispaania

FILCA CISL

Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, hispaania, itaalia, portugali

FILLEA CGIL

Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, hispaania, prantsuse, itaalia, rumeenia