Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norra

Viimati värskendatud (millal) 14.03.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Norra kroon (NOK)

Palk vastavalt kategooriale

Alla 18aastased töötajad

6 EUR tunni kohta
190 EUR nädala kohta

Ilma ehitusalase töökogemuseta lihttöölised

183,1 NOK

Vähemalt üheaastase ehitusalase töökogemusega lihttöölised

191 NOK

Kvalifikatsiooniga

203,8 NOK

Keskmine palk (hinnanguline)

216 NOK (tööliste keskmine)
210 NOK (tööliste mediaan)

Iga päev

Maksimaalselt 9 tunnid
Info
Kollektiivlepingus ja/või tööinspektsiooni poolt võidakse sõlmida piirmäärade tõstmise kohta erikokkulepped.

Kord nädalas

Maksimaalselt 40 tunnid
Info
Kollektiivlepingus ja/või tööinspektsiooni poolt võidakse sõlmida piirmäärade tõstmise kohta erikokkulepped.

Ületunnitöö

Päeva kohta 13 tunnid
Nädala kohta 48 tunnid
Kuu kohta 100 tunnid
Aasta kohta 200 tunnid
Maksimum 4 tunnid

Vaheajad

Puhkeaeg

30 minutid 8tunnise töö eest
Tavalise tööaja osa, kui puhkepausi ajal viibitakse töökohal
Info
Kui töötaja töötundide arv päevas ületab 5 tundi ja 30 minutit, tuleb talle võimaldada vähemalt üks puhkepaus.

Eritingimused

Info
Tööaeg tuleb korraldada selliselt, et töötajad ei puutuks kokku liigse füüsilise või vaimse koormusega ja et tagatud on ohutusmeetmete järgimine.

Riigis Norra

Sõidukulude hüvitis

Info
Kohustuslikke õigusakte pole, viidatakse vaid vastuvõtvate riikide õigusaktidele. (Kuid sätestatud mõnede kollektiivlepingutega.)

Majutushüvitis

Info
Kodust eemal ööbimisega seotud tööülesannete korral kannab majutus- ja toitlustuskulud reeglina tööandja, kuid kokku võib leppida ka kindlasummalise päevamäära, maksmise vastavalt esitatud arvetele vms.

Toimetuleku toetus / päevaraha

Info
Kodust eemal ööbimisega seotud tööülesannete korral kannab majutus- ja toitlustuskulud reeglina tööandja, kuid kokku võib leppida ka kindlasummalise päevamäära, maksmise vastavalt esitatud arvetele vms.

Ületunnitöö

Vähemalt 40 % palgast

Õhtune töö

Lubatud
Alates 21:00 kellele 6:00

Öötöö

Lubatud vaid siis, kui see on vajalik töö iseloomu tõttu

Töötamine laupäevadel

Lubatud

Töötamine pühapäevadel

Ei ole lubatud, välja arvatud siis, kui see on vajalik töö iseloomu tõttu
Info
Nädalalõputöö on töö, mida tehakse alates laupäevast kella 18.00st kuni pühapäeval kella 22.00ni.

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole lubatud, välja arvatud siis, kui see on vajalik töö iseloomu tõttu
Info
Riigipühal tehtav töö on töö, mida tehakse alates riigipühale eelneva päeva kella 18.00st kuni riigipüha kuupäeval kella 22.00ni

Vahetustega töö

Lubatud

Iga-aastane puhkusehüvitis

Vähemalt 10,2 % eelmisel aastal saadud töötasust
Info
Makstakse enne puhkust või juunikuus viimasel palgapäeval.

Staaž

Pärast 60 eluaastat 1 nädal lisapuhkust

Täiendavad tööandjapensioniskeemid

Info
Enamik tööandjaist peab oma töötajatele paika panema tööandjapensioniskeemi

Pühade arv

Minimaalselt 20 päevad aasta kohta
Maksimum 30 päevad päeva kohta
Vähemalt 10 järjestikused päevad

Riiklikud pühad

Uusaasta
Suur neljapäev
Suur reede
Teine ülestõusmispüha
Töörahva püha
17 mai konstitutsioonipäev
Taevaminemispüha
Teine nelipüha
Esimene jõulupüha
26 detsember

Sotsiaalkindlustusmaksed

Info
Kuulumine riiklikku kindlustusüsteemi on kohustuslik. Sissemakse on 8,2% brutopalgast.

Tulumaks

Keskmine 30 %

Täiendavad pensionifondid

Info
Sisaldub riiklikus kindlustusüsteemis. Norrast pensioni saamiseks peate olema vähemalt üks aasta olema kindlustussüsteemi liige.

Haigus / haigestumine

52 nädalad
Info
Peate olema töötanud vähemalt 4 nädalat ja haiguspäevad peavad olema dokumenteeritud.

Töövigastused / tööõnnetused

52 nädalad
Info
Peate olema töötanud vähemalt 4 nädalat ja haiguspäevad peavad olema dokumenteeritud.

Info Kontaktid

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel +47 23 06 31 00