Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Türgi

Viimati värskendatud (millal) 12.03.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Türgi liir (TRY)

Brutopalga alammäär

2 029,5 TRY kuu kohta
Info
Kehtib kuni 31.12.2018. Määratakse vähemalt iga kahe aasta järel miinimumpalga komisjoni poolt, mis koosneb 10 liikmest, kes esindavad riiki, ametiühinguid ja tööandjate organisatsioone.

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

9,06 TRY kellele 9,29 TRY tunni kohta
Info
Palk oleneb tööülesande liigist, oskustest, kasutatavatest seadmetest jne.

Kvalifikatsiooniga

9,49 TRY kellele 12,26 TRY tunni kohta
Info
Palk oleneb tööülesande liigist, oskustest, kasutatavatest seadmetest jne.

Spetsialist

Masinaoperaator
12,85 TRY kellele 15,66 TRY tunni kohta
Info
Palk oleneb tööülesande liigist, oskustest, kasutatavatest seadmetest jne.

Töödejuhataja

15,82 TRY kellele 16,85 TRY tunni kohta
Info
Palk oleneb tööülesande liigist, oskustest, kasutatavatest seadmetest jne.

Iga päev

7,5 kellele 9 tunnid päeva kohta

Kord nädalas

45 tunnid nädala kohta
Info
Nädala töötundide arvu (45) jagamise 5-le või 6-le päevale otsustab tööandja vastavalt õigusaktides sätestatule.

Ületunnitöö

Summeeritud tööaega ei tohi ületada 11 tunnid päeva kohta
Summeeritud tööaega ei tohi ületada 270 tunnid aasta kohta
Info
Määratud seadusega.

Vaheajad

15 minutid (vähem kui 4 tundi tööd)
30 minutid (4 kuni 7,5 tundi tööd)
60 minutid (üle 7,5 tunni tööd)
Info
Määratud seadusega.

Eritingimused

Maksimaalselt 7,5 tunnid päeva kohta
Info
Igasugune kaitsegaaskeevitus, keevitamine tolmustes tingimustes, gaaskeevitus ja elektroodkeevitus.

Maa-alused tööd, nt kanalisatsiooni ja tunnelite ehitus.

Protsessid, kus müratase ületab 85 dB (A).

Tööd, mis tuleb teha vee all suruõhu keskkonnas (kuni 20 m sügavuses või rõhul 2 kg /cm2), k.a sisenemisele, väljumisele ja liikumisele kuluv aeg.

Töö kohtades, kus on pneumokonioosi põhjustavat tolmu.

Riigis Türgi

Sõidukulude hüvitis

Kui töötaja elab lähikonnas, korraldatakse transport või hüvitatakse transpordikulu. Palgast mahaarvamisi ei tehta.

Eine hüvitis

15 TRY kellele 17 TRY päeva kohta
Info
Kui töötaja asub tööandja ruumides, pakutakse eineid. Palgast mahaarvamisi ei tehta.

Kui töötaja asub oma ruumides, kuid teeb ületunde/öötööd, pakutakse eineid. Palgast mahaarvamisi ei tehta.

Kui töötaja asub oma ruumides, kaetakse toitlustuskulud.

Majutushüvitis

Kui töötajal pole koju võimalik minna, võimaldatakse majutust. Palgast mahaarvamisi ei tehta.

Ületunnitöö

Lubatud - vajalik on töötaja nõusolek.
50 % tunnipalgast

Öötöö

Lubatud - vajalik on töötaja nõusolek.
Alates 20:00 kellele 6:00
Maksimaalselt 7,5 tunnid päeva kohta
Palk on määratletud töölepingute või kollektiivlepingutega

Töötamine pühapäevadel

Lubatud - vajalik on töötaja nõusolek.
150 % palgast päeva kohta
Info
Arvestatakse täistööajana olenemata töötatud tundide arvust.

Töötamine riiklikel pühadel

Lubatud - vajalik on töötaja nõusolek.
100 % palgast päeva kohta

Vahetustega töö

Lubatud
Maksimaalselt 7,5 tunnid päeva kohta
Maksimaalselt 2 nädalad järjestikustest öövahetustest
15 % tunnipalgast

Täiendavad palga koostisosad

Määratud seadusega.
152,21 TRY kellele 258,76 TRY kuus elatusmiinimumist
Määratletud YOL-ISi kollektiivlepingus
Preemiat makstakse igal aastal : 120 x 100 % päevapalgast
850 TRY töötaja abiellumisel
450 TRY igale töötaja vastsündinud lapsele
450 TRY töötaja abikaasa/lapse surma korral
250 TRY töötaja vanema surma korral
2 000 TRY matusekulud töötaja perele, kui töötaja suri väljaspool töökohta loomulikku surma

Muu

Purunenud masinad
100 % tunnipalgast
Halb ilm
100 % tunnipalgast
Muud tööd takistavad ohtlikud tingimused
100 % tunnipalgast

Pühade arv

14 päevad (tööstaaž alla 5 aasta)
20 päevad (tööstaaž 5–15 aastat)
26 päevad (tööstaaž üle 15 aasta)
Info
Määratud seadusega.

Riiklikud pühad

16 päevad aasta kohta
Uusaasta
23 aprill riiklik iseseisvuspäev ja lastepäev
Töörahva püha
19 mai atatürki mälestuspäev, noorte- ja spordipäev
15 juuli demokraatia- ja rahvusliku solidaarsuse päev
30 august võidupüha
29 oktoober vabariigi päev
Ramadaani pidustus : 4 päevad
Ohverduspüha : 5 päevad

Sotsiaalkindlustusmaksed

14 % sotsiaalkindlustusmaksed

Täiendav sotsiaalkindlustus

1 % töötuskindlustus

Tulumaks

15 % aasta brutosissetulekust alates 0 TRY kellele 14 800 TRY
20 % aasta brutosissetulekust alates 14 800,01 TRY kellele 34 000 TRY
27 % aasta brutosissetulekust alates 34 000,01 TRY kellele 120 000 TRY
35 % aasta brutosissetulekust alates 120 000,01 TRY või rohkem

Täiendavad pensionifondid

3 %
Info
Kohustuslik pensioniskeem

Haigus / haigestumine

2/3 päevapalgast ambulatoorse ravi korral
1/2 päevapalgast haiglaravi korral

Töövigastused / tööõnnetused

2/3 päevapalgast ambulatoorse ravi korral
1/2 päevapalgast haiglaravi korral

Info Kontaktid

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Tel +90 31 223 246 87
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, türgi