Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Turkiet

Senast uppdaterat den 2019-03-12
Visa alla valutor i Turkisk lira (TRY)

Minimibruttolön

2 029,5 TRY per månad
Info
Giltigt till 31.12.2018. Fastställs minst vartannat år av kommissionen för att fastställa minimilön, vilken består av tio ledamöter från staten, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

9,06 TRY till 9,29 TRY per timme
Info
Lönen varierar beroende på typ av uppgift, kompetensnivå, vilken maskin som används osv.

Yrkesutbildad

9,49 TRY till 12,26 TRY per timme
Info
Lönen varierar beroende på typ av uppgift, kompetensnivå, vilken maskin som används osv.

Specialist

Maskinoperatör
12,85 TRY till 15,66 TRY per timme
Info
Lönen varierar beroende på typ av uppgift, kompetensnivå, vilken maskin som används osv.

Förman

15,82 TRY till 16,85 TRY per timme
Info
Lönen varierar beroende på typ av uppgift, kompetensnivå, vilken maskin som används osv.

Varje dag

7,5 till 9 timmar per dag

Varje vecka

45 timmar per vecka
Info
Arbetsgivaren bestämmer fördelningen av veckoarbetstiden på 45 timmar mellan fem eller sex dagar i enlighet med lagens bestämmelser.

Övertid

Total arbetstid får inte överskrida 11 timmar per dag
Total arbetstid får inte överskrida 270 timmar per år
Info
Fastställs i lag.

Raster

15 minuter (mindre än fyra timmars arbete)
30 minuter (4-7,5 timmars arbete)
60 minuter (mer än 7,5 timmars arbete)
Info
Fastställs i lag.

Särskilda villkor

Max 7,5 timmar per dag
Info
Vilken typ av gassvetsning med skydd, svetsning med damm, syrgas- och elsvetsning som helst.

Arbete under jord, som konstruktion av avloppsledningar och tunnlar.

Processer där bullernivån överstiger 85 dB(A).

Arbete som måste utföras med tryckluft under vatten (ned till 20 meters djup eller tryck på 2 kg/cm2), inbegripet tid som läggs på att gå in, gå ut och förflytta sig.

Arbete på arbetsplats där damm som kan framkalla pneumokonios (dammlunga) förekommer.

I {landets namn}

Reseersättning

Är arbetstagaren bosatt i närheten tillhandahålls transport eller reseersättning. Inget avdrag på lönen.

Måltidsbidrag

15 TRY till 17 TRY per dag
Info
Om arbetstagaren befinner sig i arbetsgivarens lokaler tillhandahålls måltider. Inget avdrag på lönen.

Om arbetstagaren befinner sig i sina egna lokaler men arbetar övertid eller skift tillhandahålls måltider. Inget avdrag på lönen.

Om arbetstagaren befinner sig i sina egna lokaler tillämpas måltidsbidrag.

Bostadsbidrag

Om arbetstagaren inte kan pendla till egna lokaler tillhandahålls logi. Inget avdrag på lönen.

Övertid

Tillåtet - arbetstagarens samtycke krävs.
50 % av timlön

Nattarbete

Tillåtet - arbetstagarens samtycke krävs.
Från 20:00 till 06:00
Max 7,5 timmar per dag
Lönen fastställs i enskilt avtal eller genom kollektivavtalsförhandling

Arbete på söndagar

Tillåtet - arbetstagarens samtycke krävs.
150 % av lön per dag
Info
Anses utgöra heldagsarbete oavsett hur många timmar man arbetat.

Arbete på allmän helgdag

Tillåtet - arbetstagarens samtycke krävs.
100 % av lön per dag

Skiftarbete

Tillåtet
Max 7,5 timmar per dag
Max 2 veckor av på varandra följande nattskift
15 % av timlön

Ytterligare lönekomponenter

Fastställs i lag.
152,21 TRY till 258,76 TRY per månad av minimitraktamente
Fastställs i YOL-IS kollektivavtalsförhandling
Bonus betalas ut varje år : 120 x 100 % av dagslönen
850 TRY vid arbetstagarens bröllop
450 TRY för varje nyfött barn till arbetstagaren
450 TRY när arbetstagarens make/maka eller barn dör
250 TRY när någon av arbetstagarens föräldrar dör
2 000 TRY begravningskostnader till arbetstagarens familj om denne avlider av naturliga orsaker utanför arbetsgivarens lokaler

Övrigt

Trasiga maskiner
100 % av timlön
Dåligt väder
100 % av timlön
Andra farliga förhållanden som förhindrar arbete
100 % av timlön

Antal lediga dagar

14 dagar (mindre än fem års anställningstid)
20 dagar (5-15 års anställningstid)
26 dagar (mer än 15 års anställningstid)
Info
Fastställs i lag.

Allmänna helgdagar

16 dagar per år
Nyårsdagen
23 april nationella suveränitets- och barnens dag
Arbetets dag – 1 maj
19 maj högtidlighållandet av atatürk, ungdomens och idrottens dag
15 juli demokratins och den nationella solidaritetens dag
30 augusti segerdagen
29 oktober republikens dag
Ramadan-festen : 4 dagar
Offerfesten : 5 dagar

Socialförsäkringsavgifter

14 % socialförsäkringsavgifter

Ytterligare socialförsäkringar

1 % arbetslöshetsbidrag

Inkomstskatt

15 % av bruttoårslönen från 0 TRY till 14 800 TRY
20 % av bruttoårslönen från 14 800,01 TRY till 34 000 TRY
27 % av bruttoårslönen från 34 000,01 TRY till 120 000 TRY
35 % av bruttoårslönen från 120 000,01 TRY eller mer

Ytterligare pensionsfonder

3 %
Info
Obligatoriskt individuellt pensionssystem

Sjukdom/åkommor

2/3 av dagslönen vid öppenvårdsbehandling
1/2 av dagslönen vid behandling i sluten vård

Arbetsskador eller -olyckor

2/3 av dagslönen vid öppenvårdsbehandling
1/2 av dagslönen vid behandling i sluten vård

Info Kontakter

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Tel. +90 31 223 246 87
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Turkiska