Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Eesti

Viimati värskendatud (millal) 04.10.2022
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
654 EUR kuu kohta 2022
3,86 EUR tunni kohta 2022

Iga päev

8 tunnid päeva kohta standard
8 * tunnid öötöö kohta

Kord nädalas

40 tunnid nädala kohta standard
48 * tunnid öötöö kohta

Ületunnitöö

5 tunnid päeva kohta
8 kellele 12 tunnid nädala kohta

Vaheajad

pärast 6 tundi tööd (alaealistele pärast 4,5 tundi töötamist)
30 minutid
Ei ole standardse tööaja osa
Ei ole tasustatud

Riigis Eesti

Sõidukulude hüvitis

Info
Töötajal on õigus nõuda hüvitist ärireisiga seotud kulude eest (sõidu- ja majutuskulud ning muud kulud seoses ärireisiga).

Eine hüvitis

Mittekohaldatav

Majutushüvitis

Töötajal on õigus nõuda hüvitist ärireisiga seotud kulude eest (sõidu- ja majutuskulud ning muud kulud seoses ärireisiga).

Toimetuleku toetus / päevaraha

22,37 EUR päeva kohta ainult ärireisi puhul välismaale (50 km piirist)

Ületunnitöö

50 % tunnipalgast
vaba aeg on võrdne ületunnitööga

Õhtune töö

Lubamatu

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 6:00
25 % tunnipalgast
või täiendav vaba aeg

Töötamine laupäevadel

Lubatud
Info
Eeldatakse, et iganädalane puhkeaeg antakse laupäeval ja pühapäeval.

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
Info
Eeldatakse, et iganädalane puhkeaeg antakse laupäeval ja pühapäeval.

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole kohustuslik
Lubatud
100 % tunnipalgast
või täiendav vaba aeg

Vahetustega töö

Lubatud

Tervist ohustav töö

Mittekohaldatav

Ooteaja tasu

Kohaldatav
Töötaja keskmine palk

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav

13. kuu

Mittekohaldatav

14. kuu

Mittekohaldatav

Täiendavad palga koostisosad

Kohaldatav
Info
Kokkuleppel tööandjaga võib töötaja saada osa tööandja kasumist või käibest või tasust vastavalt lepingule, mis on sõlmitud tööandja ja kolmanda osapoole vahel.

Pühade arv

28 päevad aasta kohta (iga-aastane puhkus)
35 päevad aasta kohta (iga-aastane laste vaheaeg, osalise töövõimega või töövõimetud töötajad)

Riiklikud pühad

12 päevad 2018
1. jaanuar – uusaasta
24. veebruar – iseseisvuspäev ja Eesti Vabariigi aastapäev
Suur reede
Esimene ülestõusmispüha
1. mai – maipüha
Nelipüha
23. juuni – võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20. august – taasiseseisvumispäev
24. detsember – jõululaupäev
25. detsember – esimene jõulupüha
26. detsember – teine jõulupüha

Täiendav sotsiaalkindlustus

1,6 % brutopalgast töötuskindlustusmakse
Info
Tööandjad tasuvad töötuskindlustusmakseid määraga
0,8% brutokuupalgast.

Tulumaks

20 % brutopalgast

Täiendavad pensionifondid

2 % brutopalgast
Info
Kui töötaja nõuab, siis võib määr olla 3%. Kui kord on ühinetud, siis ei saa kapitalimaksetel põhinevast kohustuslikust pensionisüsteemist loobuda. Kõik, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1983, on kohustatud liituma.

Haigus / haigestumine

70 % keskmisest palgast
Lähetatud töötajate kohta
Töövõimetushüvitist maksab isiku elukohariik, s.t riik, kus on välja antud vorm E106 või S1 ja Euroopa ravikindlustuskaart.

Rohkem teavet veebisaidil https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Töövigastused / tööõnnetused

100 % keskmisest palgast
Info
Hüvitist makstakse tervisekindlustusfondi poolt alates tööst vabastamise teisest päevast
Lähetatud töötajate kohta
Töövõimetushüvitist makstakse ikkagi inimese elukoha poolt, s.t riigi poolt, mis väljastas vormid E106 või S1 ning Euroopa ravikindlustuskaardi.

Info Kontaktid

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Tel (+372) 6412 800
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
eesti

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
Tel (+372) 640 6000
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, eesti