Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Põhja-Makedoonia

Viimati värskendatud (millal) 29.06.2023
Näidake kõiki valuutasid (kus) Teine Makedoonia dinaar (MKD)

Brutopalga alammäär

29 740 MKD kord kuus

Palk vastavalt kategooriale

Keskmine palk (hinnanguline)

51 390 MKD kuu kohta

Iga päev

8 tunnid

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

8 tunnid nädala kohta
190 tunnid aasta kohta
Info
Kui see on asjakohane, saab tööline aastas 190 töötunni täitumisel riigis kehtiva ühe kuu keskmise palga ulatuses lisapalka.

Vaheajad

Puhkeaeg

12 tunnid vahetuste vahel

Lõuna

30 minutid pärast 4tunnist tööd
Osa standardsest tööajast
Tasustatud

Eritingimused

Maksimaalselt 3 kuud aasta kohta
Info
Kehtib kõrge riskiastmega töö korral vastavalt erireeglitele

Riigis Põhja-Makedoonia

Sõidukulude hüvitis

8 % keskmisest riiklikust netokuupalgast

Eine hüvitis

Olenevalt lepingust

Majutushüvitis

Tööandja lepinguga

Ületunnitöö

35 % tunnipalgast
50 % tunnipalgast töötamine pühapäevadel

Õhtune töö

Lubamatu

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 6:00
35 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud
35 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
35 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole kohustuslik
Lubatud
50 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
0,5 % tunnipalgast

Ooteaja tasu

Kohaldatav
70 % palgast

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav
Minimaalselt 40 % maksimaalselt 100 % keskmisest riiklikust netokuupalgast
Makstakse pärast kuuendat töötatud kuud

Staaž

Pärast 57 aastad naistele
Pärast 59 aastad meestele

Täiendavad tööandjapensioniskeemid

Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Muu

70 % tunnipalgast

Pühade arv

20 kellele 26 päevad
Info
Üldine kollektiivleping erasektoris, üldine kollektiivleping avalikus sektoris

Riiklikud pühad

12 päevad
Uusaasta
7 jaanuar õigeusu jõulupüha
8 jaanuar
Teine ülestõusmispüha
Töörahva püha
24 mai pühade kyrillose ja methodiuse päev
2 august vabariigi päev
8 september iseseisvuspäev
11 oktoober rahvaülestõusu aastapäev
23 oktoober makedoonia revolutsioonilise võitluse päev
8 detsember ohridi püha clement’i päev
Ramadaani esimene päev (Bairam)

Sotsiaalkindlustusmaksed

18,8 % pension
7,5 % tervisekindlustus
1,2 % tööturumaks
0,5 % kutsehaigus

Täiendav sotsiaalkindlustus

10 % netopalgast
Info
Ei ole kohustuslik

Tulumaks

10 % brutopalgast

Haigus / haigestumine

Kuni 15 päevad : 70 % brutopalgast
15 kellele 30 päevad : 90 % brutopalgast
Pärast 30 päevad : makstakse haigekassast

Töövigastused / tööõnnetused

100 %

Info Kontaktid

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel +389 2 3217 521
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
bulgaaria, horvaatia, inglise, Makedoonia keel, Serbia keel