Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Horvaatia

Viimati värskendatud (millal) 8.09.2021
Näidake kõiki valuutasid (kus) Horvaatia kuna (HRK)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
4 250 HRK

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

4 200 HRK kellele 4 830 HRK i – ii rühm

Kvalifikatsiooniga

5 460 HRK kellele 6 384 HRK iii – iv.b

Spetsialist

6 888 HRK kellele 7 644 HRK v.a – vi

Töödejuhataja

7 980 HRK kellele 9 240 HRK

Spetsialistid

9 870 HRK kellele 11 130 HRK

Iga päev

8 tund

Kord nädalas

40 tunnid
Info
Töötajad võivad töötada mõnel päeval rohkem kui 8 tundi päeva kohta, kuni 56 tundi nädala kohta (60 tundi hooajatöö puhul) ning mõnel päeval vähem kui 8 tundi päeva kohta / 56 tundi nädala kohta, ent selle perioodi lõpul peab keskmine tööaeg olema 40 tundi nädalas. Sellisel juhul ei ole ületunnitööd.

Ületunnitöö

10 tunnid nädala kohta
180 tunnid aasta kohta
250 tunnid aasta kohta (kollektiivläbirääkimiste leping (cba) – juhul kui on kohaldatav)

Vaheajad

pärast 6 tundi tööd
30 minutid
Osa standardsest tööajast
Tasustatud

Riigis Horvaatia

Sõidukulude hüvitis

Ühistranspordi tariifil põhinev hüvitis

Eine hüvitis

120 kuni 170 HRK päeva kohta
70 kuni 120 HRK päeva kohta

Majutushüvitis

Majutuskulud ehitusplatsi juures on kooskõlas maksueeskirjadega, kantakse tööandja poolt.

Toimetuleku toetus / päevaraha

170 HRK

Ületunnitöö

30 % tunnipalgast

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 6:00
30 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Töötamist laupäevadel peetakse tavaliseks tööajaks.

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
30 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Lubatud
50 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
10 % tunnipalgast

Tervist ohustav töö

5 % keskkonnategurite mõju kohta
5 kellele 50 % füüsilise ja vaimse koormuse kohta
Info
FÜÜSILINE JA VAIMNE KOOREM
- autojuhtide töö, kes kasutavad tavaliikluses raskeveokeid

- töö raskete ehitusmasinatega,

- töö kõrgustes üle 25 m ........ minimaalselt 15%
- töö sügavustes kitsastes kanalites ja kaevikutes, mis on sügavamad kui 3 m ......... minimaalselt 10%
- töö ripptellingutel ........ minimaalselt 25%
- töö tunnelite kaevamisel ja kaljude toestamisel / .... minimaalselt 30–40%
- kaevandustes lõhkelaengute paigutus ja detoneerimine ..... minimaalselt 25%
- kessoon- ja sukeldustööd ...... minimaalselt 50%

Ooteaja tasu

70 % tunnipalgast (mitte vähem kui seadusega määratud miinimumpalk)

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav
1 800 HRK
Iga-aastane puhkus

Täiendavad palga koostisosad

0,5 % teenistusaasta kohta
Tasustatud kord kuus

Pühade arv

20 päevad aasta kohta 5 tööpäeva eest nädalas
24 päevad aasta kohta 6 tööpäeva eest nädalas
Info
Pärast iga 4 teenistusaastat antakse üks täiendav puhkusepäev, kuni 25/30 päeva

Riiklikud pühad

13 päevad aasta kohta
1. jaanuar
6. jaanuar
Teine ülestõusmispüha
1. mai
Nelipüha
22. juuni
25. juuni
5. august
15. august
8. oktoober
1. november
25. ja 26. detsember

Sotsiaalkindlustusmaksed

15 % i sambale
5 % ii sambale
Info
Tööandja poolt tasutud ja brutopalga alusel arvestatud maksed:
riikliku ravikindlustuse maksed 15%; töökohal saadud vigastuste kindlustusmaksed 0,5%; tööhõivekindlustuse maksed 1,7%

Tulumaks

24 kellele 36 %
Info
Kohalik maks alates 0% kuni 18% sõltub omavalitsusest

Täiendavad pensionifondid

ainult III sammas – ei ole kohustuslik

Haigus / haigestumine

Päev 1 kellele 42 : 70 %

Töövigastused / tööõnnetused

100 %

Info Kontaktid

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
horvaatia, inglise