Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Taani

Viimati värskendatud (millal) 24.02.2022
Näidake kõiki valuutasid (kus) Taani kroon (DKK)

Brutopalga alammäär

119,6 DKK tunni kohta vanus 18 ja üle selle
88,15 DKK tunni kohta vanus 17
62,95 DKK tunni kohta vanus 16
50,35 DKK tunni kohta vanus 15

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

119,6 DKK tunni kohta

Kvalifikatsiooniga

131,15 DKK
150,9 DKK
130,9 DKK
132,85 DKK
136,2 DKK
134,6 DKK
146,36 DKK

Iga päev

7,5 tunnid päeva kohta

Kord nädalas

37 tunnid nädala kohta

Ületunnitöö

8 tunnid nädala kohta

Vaheajad

Lõuna

30 minutid kellele 1 tund
Osa standardsest tööajast
Ei ole tasustatud

Eritingimused

Üldiselt sätestatud seadusega, ent töötajatel, kes teevad muuhulgas musta tööd, on kooskõlas kollektiivlepinguga õigus taotleda hüvitist.

Riigis Taani

Eine hüvitis

Info
Kui tööd tehakse töökohtades, mis asuvad kaugel
ettevõtte alalisest asukohast ja kui ettevõte peab vajalikuks,
et töötajatel oleks üleöö majutus töökohas, siis peab
sõlmima kohaliku lepingu, võttes arvesse transpordi
tüüpi, majutust ja toitlustust, töötunde ja oodatavat
töö kestust.

Ületunnitöö

Esimene 3 tunnid : 50 % tunnipalgast
Üle 3 tunnid : 100 % tunnipalgast

Õhtune töö

Lubatud
Alates 18:00 kellele 22:00

Öötöö

Lubatud
22:00 kellele 6:00

Töötamine laupäevadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Kohustuslik lepingu kohaselt
Lubatud
100 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
Läbi räägitud

Tervist ohustav töö

Info
Iga töötaja tasu tuleb individuaalselt kokku leppida
ettevõtte ja töötaja vahel ilma organisatsiooni
sekkumiseta, see sisaldab tervist ohustavat tööd.

Ooteaja tasu

Mittekohaldatav

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav
12,5 % brutopalgast

13. kuu

Mittekohaldatav

14. kuu

Mittekohaldatav

Täiendavad palga koostisosad

Mittekohaldatav

Muu

Miinimumpalk 124,15 DKK tunni kohta

Pühade arv

25 päevad aasta kohta

Riiklikud pühad

12 päevad -2018
01.01.2018
29.03.2018 30.03.2018
01.04.2018 02.04.2018
27.04.2018
10.05.2018 20.05.2018 21.05.2018
05.06.2018
25.12.2018 26.12.2018

Täiendav sotsiaalkindlustus

Info
Et saada töötu abiraha, peate te olema töötuskindlustusfondi liige, mis arvab vastava makse palgast maha

Tulumaks

38 kellele 60 %
Info
Üksikisiku tulumaks arvatakse maha kooskõlas palga suurusega.

Täiendavad pensionifondid

4 % brutopalgast

Haigus / haigestumine

Esimene 4 nädalad : 145 DKK tunni kohta teavitage tööandjat

Töövigastused / tööõnnetused

Esimene 8 nädalad 145 DKK tunni kohta teavitage tööandjat

Info Kontaktid

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
bulgaaria, taani, inglise, saksa

Byggegruppen

Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
taani, inglise

Polish speaking consultant and interpreter

Tel +45 25 47 21 89
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
taani, inglise, poola

Polish speaking consultant and interpreter

Tel +45 25 47 21 90
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
taani, inglise, poola

Polish speaking consultant and interpreter

Tel +45 23 45 75 34
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
taani, inglise, poola