Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Leedu

Viimati värskendatud (millal) 5.03.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

2,45 EUR tunni kohta
400 EUR kuu kohta
Info
Miinimumpalka makstakse ainult lihttöö eest

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

400 EUR kuu kohta

Kvalifikatsiooniga

> 400 EUR kuu kohta

Keskmine palk (hinnanguline)

777,7 EUR kuu kohta

Iga päev

8 tunnid

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

12 tunnid nädala kohta
180 tunnid aasta kohta

Vaheajad

Lõuna

1 tund

Eritingimused

36 tunnid nädala kohta

Riigis Leedu

Toimetuleku toetus / päevaraha

5,7 EUR tunni kohta

Postitatud riigist Leedu

Toimetuleku toetus / päevaraha

Kohaldatav
Info
Oleneb sellest, millisesse riiki isik lähetati

Ületunnitöö

100 % keskmisest palgast

Öötöö

22:00 kellele 6:00
150 % tunnipalgast
Info
Valem: igakuine põhipalk * 12 kuud * 1,5. Öötöö on maksimaalselt 7 tundi

Töötamine laupäevadel

200 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

200 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

200 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud

Täiendavad tööandjapensioniskeemid

Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Täiendavad palga koostisosad

Kohaldatav

Pühade arv

20 päevad aasta kohta 5päevase töönädala korral
24 päevad aasta kohta 6päevase töönädala korral

Riiklikud pühad

12 päevad aasta kohta
Uusaasta
16 veebruar leedu taasiseseisvumispäev
11 märts leedu iseseisvuspäev
Lihavõtted
Teine ülestõusmispüha
Töörahva püha
Jaanipäev
6 juuli valitsuse päev
Neitsi Maarja taevassemineku püha
Kõigi pühakute päev
Jõuluõhtu
Esimene jõulupüha

Sotsiaalkindlustusmaksed

30,98 %

Täiendav sotsiaalkindlustus

3 %

Tulumaks

15 %

Täiendavad pensionifondid

2 %

Haigus / haigestumine

Päev 1 kellele 2 : 80 kellele 100 % palgast tööandjalt
Alates päev 3 : 80 % palgast riiklikult sotsiaalkindlustusfondilt (sodra)

Töövigastused / tööõnnetused

100 % palgast
Info
Tööõnnetused ja teel tööle/töölt toimunud õnnetusjuhtumid kuuluvad kindlustuse alla

Info Kontaktid

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
T. +370 5 230590
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, leedu