Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Läti

Viimati värskendatud (millal) 5.01.2021
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

780 EUR kuu kohta
4,67 EUR tunni kohta

Iga päev

7 või 8 tunnid
24 tund / tunnid (summeeritud töötunnid*)
Info
7 tundi juhul, kui töötajal esineb vähemalt 50% puhul tööpäevast erilisi riske.
Viide:
tööseadusandluse artikkel 131; punkt (1), (3).

Summeeritud töötunnid *
Kui ei ole muud valikut ja pärast konsulteerimist töötajate esindajatega võib tööandja määrata summeeritud töötunnid. Sellisel juhul
ei või töötaja töötada kauem kui 24 tundi pidevalt ega 56 tundi igas nädalas. Tööpäevade vahel peab minimaalne puhkeaeg olema 12 tundi

Viide:
tööseadusandluse artikkel 140.

Kord nädalas

35 või 40 tunnid
56 tunnid (summeeritud töötunnid*)
Info
35 tundi juhul, kui töötajal esineb vähemalt 50% puhul tööpäevast erilisi riske
Viide:
tööseadusandluse artikkel 131; punkt (1), (3).

Summeeritud töötunnid*
Kui ei ole muud valikut ja pärast konsulteerimist töötajate esindajatega võib tööandja määrata summeeritud töötunnid. Sellisel juhul
ei või töötaja töötada kauem kui 24 tundi pidevalt ega rohkem kui 56 tundi igas nädalas. Tööpäevade vahel peab minimaalne puhkeaeg olema 12 tundi

Viide:
tööseadusandluse artikkel 140.

Ületunnitöö

8 tunnid nädala kohta

Vaheajad

30 minutid
Ei ole standardse tööaja osa
Ei ole tasustatud
Info
Kui tööpäev on vähemalt 6 tunni pikkune

Eritingimused

7 tunnid päeva kohta
35 tunnid nädala kohta
Info
Vähendatud tunnid on kohaldatavad, kui töötajad võtavad erilisi riske vähemalt 50% puhul tööpäevast / -nädalast.
Töötaja saab vähemalt 3 täiendavat puhkusepäeva, kui tema töö on seotud eriliste riskidega.
Viide:
tööseadusandluse artikkel 131; punkt (3).
Tööseadusandluse artikkel 151; punkt (1); alapunkt 2).
2009.03.10. Ministrite kabineti (MK) otsus nr 219; lisa 2

Riigis Läti

Majutushüvitis

60 kellele 120 EUR päeva kohta

Toimetuleku toetus / päevaraha

8 EUR päeva kohta

Ületunnitöö

50 % tunnipalgast

Öötöö

Lubatud (mitte alaealistele)
Alates 22:00 kellele 6:00
50 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole kohustuslik
Lubatud
100 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
lisatasusid ei ole

Tervist ohustav töö

Määratud ettevõtte tasandil.

Ooteaja tasu

Kohaldatav

Iga-aastane puhkusehüvitis

20 päevad aasta kohta

Pühade arv

20 päevad aasta kohta

Riiklikud pühad

13 päevad aasta kohta
1. jaanuar
Suur reede
Lihavõtted
Teine ülestõusmispüha
1. mai
4. mai
23. ja 24. juuni
18. november
24., 25. ja 26. detsember
31. detsember

Sotsiaalkindlustusmaksed

10,5 %

Tulumaks

20 % palk kuni 20 004 aasta kohta
23 % palk alates 20 004 kuni 62 800 aasta kohta
31 % palk 62 800 ja + aasta kohta

Haigus / haigestumine

Päev 2 kellele 3 : 75 % keskmisest palgast
Päev 4 kellele 10 : 80 % keskmisest palgast
Päev 11 kellele 182 : 80 % keskmisest palgast tasutakse riigi poolt

Info Kontaktid

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, läti