Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

kreeka

Viimati värskendatud (millal) 14.03.2017
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

20 EUR päeva kohta

Kvalifikatsiooniga

30 EUR päeva kohta

Spetsialist

30 EUR päeva kohta

Algajad / noored töötajad

20 EUR päeva kohta

Spetsialistid

40 EUR päeva kohta

Iga päev

8 tunnid

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

1,5 kellele 3 tunnid päeva kohta
7,5 kellele 15 tunnid nädala kohta
30 kellele 60 tunnid kuu kohta

Vaheajad

Vahel 12:00 ja 12:30
30 minutid

Ületunnitöö

10 kellele 12 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

15 EUR päeva kohta

Töötamine pühapäevadel

75 % tunnipalgast

Iga-aastane puhkusehüvitis

3 korda aastas (aprill, august, detsember) saavad töötajad boonust kindlustuselt

Riiklikud pühad

10 päevad (kus) 2016
Uusaasta
6 jaanuar
14 märts
25 märts
29 aprill
Teine ülestõusmispüha
Töörahva püha
Neitsi Maarja taevassemineku püha
28 oktoober
26 detsember

Sotsiaalkindlustusmaksed

19,45 % palgast

Tulumaks

22 % kellele 45 % sõltuvalt aastasest tulust

Täiendavad pensionifondid

6,67 % palgast

Haigus / haigestumine

Info
Pärast arstlikku läbivaatust makstakse töötajale esimese 3 päeva eest 50% palgast. Alates 4. päevast maksab edasi kindlustus

Töövigastused / tööõnnetused

Info
Pärast arstlikku läbivaatust maksab töötajale kindlustus

Info Kontaktid

Federation of building & wood workers of Greece

Averof Str. No 25
Athens
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
Kreeka