Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Hispaania

Viimati värskendatud (millal) 17.09.2021
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
17 397,64 EUR kellele 20 190,6 EUR aasta kohta

Palk vastavalt kategooriale

17 397,64 EUR aasta kohta tase xii: tavatöötaja
17 658,6 EUR aasta kohta tase xi: spetsialiseerunud töötaja / kategooria 2 spetsialist
17 923,47 EUR aasta kohta tase x: kontoriassistent / kategooria 1 spetsialist
18 192,32 EUR aasta kohta tase ix: kategooria 2 ametiisik
18 465,2 EUR aasta kohta tase viii: kategooria 1 ametiisik
18 742,16 EUR aasta kohta tase vii: kategooria 2 maamõõtja / töödejuhataja
19 023,29 EUR aasta kohta tase vi: kategooria 1 maamõõtja / valdkonna spetsialist
19 308,63 EUR aasta kohta tase v: üldine tööde järelevalvaja
19 598,26 EUR aasta kohta tase iv: üldine järelevalvaja / tööstustehnik
19 892,22 EUR aasta kohta tase iii: vahetaseme kraadi / diplomi omanikud
20 190,6 EUR aasta kohta tase ii: täiendõppe lõpetanud

Iga päev

Maksimaalselt 9 tunnid
Info
Andalucía ja Extremadura piirkondades on eriline suvine tööaeg: töötajad saavad töötada vaid hommikul

Kord nädalas

40 tunnid nädala kohta
1736 tunnid aasta kohta

Ületunnitöö

80 tunnid aasta kohta välja arvatud vääramatu jõu juhtudel

Vaheajad

Puhkeaeg

Kui tööpäev on vähemalt 6 tunni pikkune
15 minutid

Eritingimused

Uksehoidjad, valvurid ja öövahid
72 tunnid nädala kohta
Maa-alune töö
6 tunnid päeva kohta
35 tunnid nädala kohta

Riigis Hispaania

Sõidukulude hüvitis

kui see on kaugemal kui 15 km töötaja kodust või kohast, mida töötaja üürib.

Majutushüvitis

Täielik toimetuleku toetus: kui ümberpaigutuse tulemusel ei saa töötajad ööbida oma elukohtades. summa määratakse kindlaks piirkondlike kollektiivlepingutega.
Pool hüvitist: kaugel asuvas töökohas, et katta lõunasöögi kulud (kui seda ei anta ettevõtte poolt), kui töötajad saavad minna õhtul koju. summa määratakse kindlaks piirkondlike kollektiivlepingutega.

Ületunnitöö

Tööandja peab maksma ületunnitöö eest kõrgema tariifiga kui tavaliselt. Ületunnitöö maht määratakse iga kategooria või tasandi puhul kollektiivlepingutes. Ettevõtted võivad hüvitada ületunnitöö tasu ekvivalentsete puhkeaja perioodidega

Öötöö

Alates 22:00 kellele 6:00
25 % tunnipalgast kui õhtune töö kestab kauem kui neli tundi, siis makstakse lisatasu, nagu töö oleks kestnud kogu päeva.

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole kohustuslik
Lubatud
. Palka ei ole määratletud.

Tervist ohustav töö

20 % brutopalgast

Ooteaja tasu

Mittekohaldatav

Iga-aastane puhkusehüvitis

Mittekohaldatav

13. kuu

Info
Kuulub kalendripäevade eest tasumisele järgnevalt:
a) Juuni hüvitis: alates 1. jaanuarist kuni 30. juunini.
b) Jõuluhüvitis: alates 1. juulist kuni 31. detsembrini.
Summa: kooskõlas iga kollektiivlepingu tabeli taseme ja kategooriaga

Pühade arv

30 päevad aasta kohta 21 peavad olema tööpäevad. õigus puhkusele ei kuulu hüvitamisele.

Riiklikud pühad

12 rahvuspühad
2 kohalikud päevad
1. ja 6. jaanuar
Lihavõtted
1. mai
15. august
12. oktoober
1. november
6., 8. ja 25. detsember
Info
Provintside kollektiivlepingud võivad sisaldada rohkem päevi.

Sotsiaalkindlustusmaksed

1067,4 kellele 3 642 EUR kuu kohta inseneride ja kooli lõpetanute kohta
885,3 kellele 3 642 EUR kuu kohta tehnikute, ekspertide ja kvalifitseeritud inseneri assistentide kohta
770,1 kellele 3 642 EUR kuu kohta haldusdirektoritele
764,4 kellele 3 642 EUR kuu kohta ilma kvalifikatsioonita assistentide kohta
764,4 kellele 3 642 EUR kuu kohta halduspersonalile
764,4 kellele 3 642 EUR kuu kohta alluva kohta
764,4 kellele 3 642 EUR kuu kohta haldusassistentidele
25,48 kellele 121,4 EUR päeva kohta esimese ja teise kategooria kvalifitseeritud töötajate kohta
25,48 kellele 121,4 EUR päeva kohta kolmanda kategooria kvalifitseeritud töötajate ja spetsialistide kohta
25,48 kellele 121,4 EUR päeva kohta töötajate kohta
25,48 kellele 121,4 EUR päeva kohta alla 18 aasta vanuste töötajate kohta
Lähetatud töötajate kohta
Lähetatud töötajad tasuvad sotsiaalkindlustusmakseid oma päritoluriigis. Ent sõltuvalt päritoluriigist on Hispaania allkirjastanud koostöölepingud sotsiaalkindlustuse vallas.

Täiendav sotsiaalkindlustus

Info
Mõned ettevõtte kollektiivlepped sisaldavad sätteid, et maksta tervisekindlustust või pensioniplaani. Mõned plaanid saavad makseid ainult ettevõtjatelt, teised lubavad ka töötajatel teha makseid madalama protsendimääraga.
Lähetatud töötajate kohta
Kui need sätted sisalduvad ettevõtte lepingus, siis kohaldatakse neid kõikidele töötajatele: migrantidele ja lähetatutele.

Tulumaks

Sõltuvalt perekonna olukorrast
Lähetatud töötajate kohta
Ainult töötajate puhul, kes tasuvad sotsiaalkindlustusmakseid Hispaanias.

Haigus / haigestumine

Päev 1 kellele 3 : 0 %
Päev 4 kellele 20 : 60 %
Pärast 20 päevad 75 %
Info
Pea kõikides valdkondlikes ja ettevõtte kollektiivlepingutes täiendatakse neid hüvitisi ettevõtte poolsete maksetega.

Töövigastused / tööõnnetused

100 % järgmine päev pärast haiguspuhkust

Info Kontaktid

CCOO del Hábitat

C/Ramírez de Arellano, 19. 2ª planta. 28043 – Madrid
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, prantsuse, hispaania

UGT FICA Federación de Industria, Construcción y Agro

Avenida de América, nº 25 - 5ª planta
28002-Madrid
Tel +34 915 89 75 07
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
hispaania, prantsuse, inglise