Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Šveits

Viimati värskendatud (millal) 20.02.2020
Näidake kõiki valuutasid (kus) Šveitsi frank (CHF)

Brutopalga alammäär

Riiklikku miinimumpalka pole.

Palk vastavalt kategooriale

Ilma töökogemuseta ehitustööline (palgaklass C)

25,95 CHF kellele 26,75 CHF

Töökogemusega ehitustööline (palgaklass B)

29,2 CHF kellele 29,95 CHF

Praktikant ehitusalasel kursusel (palgaklass A)

30,85 CHF kellele 31,7 CHF

Kvalifitseeritud, läbinud ehitusalase praktika (palgaklass Q)

32,05 CHF kellele 32,9 CHF

Töödejuhataja (palgaklass V

34 CHF kellele 36,9 CHF

Iga päev

7,5 kellele 9 tunnid
Info
Vastavalt tööaja graafikule.

Kord nädalas

40,5 tunnid
Info
Töötunde aastas: 2112 (52,14 nädalat, keskmiselt 40,5 tundi).

Ületunnitöö

50 tunnid nädala kohta
Info
Nädalas üle 48 tunni töötatud tundide eest tuleb järgneva kuu lõpus maksta lisatasu.

Vaheajad

15 minutid
60 minutid

Reisi kestus

Info
Kuigi põhipalga osana hüvitatakse töötajatele tööreisile kulunud aeg (miinus 30 minutit päevas), ei arvestata reisile kulunud aega tööajana.

Riigis Šveits

Sõidukulude hüvitis

0,6 CHF km kohta
Info
Reisikulud kaetakse üksnes juhul, kui ettevõte on selgesõnaliselt teatanud, et kasutada tuleb erasõidukit.
Ettevõte peab katma Šveitsi lähetatud töötajate reisikulud.

Eine hüvitis

16 CHF (mõnes kantonis rohkem)
Info
Kui ettevõte ei paku toitu.

Majutushüvitis

Info
Ettevõte peab küll katma majutus- ja toitlustuskulud, kuid vastavad juhised puuduvad.

Ületunnitöö

25 %
Info
Nädalas üle 48 tunni töötatud tundide eest makstakse lisatasu. Iga kuu lõpus võib üle kanda kokku 25 uut ja 100 ületöötundi (kõigi seda arvu ületavate töötundide eest tuleb lisatasu maksta kohe).
Kõigi ülejäänud ületundide eest makstakse lisatasu aprilli lõpus.

Öötöö

Ajutine
Vähemalt 25 % tunni kohta
Tähtajatu
2 CHF tunni kohta
Info
Kella 20.00st kuni 05.00ni tehtud töö eest (ettevõte peab saama selleks eelnevalt loa).

Töötamine laupäevadel

25 %
Info
Erinevaid lisatasusid kombineerida ei tohi.

Töötamine pühapäevadel

50 %
Info
Laupäeval kella 17.00st kuni esmaspäeval kella 05.00ni tehtud töö eest (ettevõte peab saama selleks eelnevalt loa).

Vahetustega töö

Ajapreemia of 20 minutid vahetuse kohta
Või 1 CHF tunni kohta

Iga-aastane puhkusehüvitis

10,6 % 5 nädalad
13 % kuni 20aastastel (kaasa arvatud) töötajatel ja üle 50aastastel töötajatel 6 nädalat.

13. kuu

8,3 %
Info
Makstakse iga aasta lõpus.

Staaž

Vanuses 65 aastat
Info
Seadusega ette nähtud.

Täiendavad tööandjapensioniskeemid

Pensioniiga alates 60. eluaastast ehitussektoris ja raudtee-ehituses (FAR)
Töötaja sissemakse 2 %
Info
Soodustusi üle kanda ei saa. Pensionit makstakse, kui täidetud on ranged tingimused. Sissemakse ei ole kohustuslik kuni 90 päeva kestvate lähetuste korral.

Pühade arv

5 nädalad alates 20. eluaastast kuni 50. eluaastani.
6 nädalad kuni 20. eluaastani (kaasa arvatud) ja üle 50. eluaasta.
Info
Makseviis tuleb ettevõttega kokku leppida.

Riiklikud pühad

8 riiklikud pühad aasta kohta
Info
Makstakse vastavalt toimumisajale (tunnid vastavalt tööaja graafikule)

Tulumaks

10 kellele 15 %
Info
Maksud peetakse töötasust kinni ainult selliste võõrtöötajate puhul, kellel on ajutine tööluba või kellel tööluba puudub. Kõik teised maksavad maksud tagantjärele.

Täiendavad pensionifondid

300 CHF kellele 700 CHF
Info
Iga ettevõte määrab eraldi (makstakse alles pärast 90 päeva pikkust töösuhet).
Lähetatud töötajate kohta
Kehtib osaliselt

Pension, töövõimetus

5,125 %

Töötus

1,1 %

Õnnetusjuhtumikindlustus

1,5 kellele 3 %
Info
Tööga mitteseotud õnnetusjuhtumite korral (vabal ajal toimunud) Iga ettevõte määrab eraldi.

Palgakindlustus

1,5 kellele 3 %
Info
Iga ettevõte määrab eraldi (kuni 50% tegelikest kuludest).

Sissemakse Parifonds’i

0,7 %
Info
Unia ametiühingu liikmetele makstava hüvitise osakaal võib olla suurem.

Fond FAR

2 %
Info
Sissemakse ei ole kohustuslik kuni 90 päeva kestvate lähetuste korral.
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Tervisekindlustus (era-)

250 CHF kellele 400 CHF
Info
Kindlustuskate tuleb välja võta erakindlustusfirmast (vt www.comparis.ch). EList/EFTA-riikidest tulnud töötajad: tõendi A1 esitamisel vabastatud kohustuslikust kindlustusest kuni 24 kuud kestvate lähetuste korral.
Lähetatud töötajate kohta
Kehtib osaliselt

Haigus / haigestumine

90 % alates teisest päevast (kuni 730 päeva)
Info
Hüvitised ja soodustused makstakse ettevõtte kaudu.

Töövigastused / tööõnnetused

80 % alates esimesest päevast (kuni 730 päeva)
Info
Hüvitised ja soodustused makstakse ettevõtte kaudu.

Info Kontaktid

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
T. +41 31 350 22 72
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, prantsuse, saksa, itaalia