Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Италия

Последно актуализирано на 7.5.2024 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Неприложимо

Заплата според категорията

Неквалифициран

8,73 EUR на час към това може да се добави променливо повишение на регионално ниво и на ниво провинция.
Информация
Valid from July 2023.

Квалифициран

9,73 EUR на час (национално възнаграждение валидно във всички региони / области) към това може да се добави променливо повишение на регионално ниво и на ниво провинция.
Информация
Valid from July 2023.

Специалист

10,48 EUR на час (национално възнаграждение валидно във всички региони / области) към това може да се добави променливо повишение на регионално ниво и на ниво провинция.
Информация
Valid from July 2023.

Майстор

11,06 EUR на час (национално възнаграждение валидно във всички региони / области) към това може да се добави променливо повишение на регионално ниво и на ниво провинция.
Информация
Valid from July 2023.

Начинаещи / млади работници

5,67 EUR на 9,95 EUR на час (чираци: варира в зависимост от класа и периода на обучение) към това може да се добави променливо повишение на регионално ниво и на ниво провинция.
Информация
Valid from July 2023.

Професионалисти

1 510,56 EUR 2 686,74 EUR на месец (месечната заплата отговаря на 173 часа) към това може да се добави променливо повишение на регионално ниво и на ниво провинция.
Информация
Valid from July 2023.

Средна заплата (ориентировъчна)

1933,13 към това може да се добави променливо повишение на регионално ниво и на ниво провинция.
Информация
Valid from July 2023.

Ежедневно

8 час(а)

Ежеседмично

40 час(а)

Извънреден труд

2 час(а) на ден
250 час(а) на година
+ 35 % час възнаграждение
Информация
Максималният брой отработени часове в извънработно време, договорено в рамките на националния колективен договор,
35% над почасовата ставка.

Прекъсвания

Почивка

10 минути
Платено

Обяд

след 6 часа работа
30 на 60 минути
Не е платено

Специални условия

Няма намаление на работните часове

В Италия

Надбавка за пътуване

0,35 EUR на работен час
Информация
Национална усреднена ставка, може да варира според провинцията.
Ако работата се извършва извън територията на общината, в която е нает работникът, пътните разноски се поемат от дружеството.

Надбавка за храна

0,61 EUR на час
105,73 EUR на месец

Надбавка за настаняване

Приложимо
Решава се на ниво дружество, изплаща се от дружеството

Прехрана/дневна надбавка

Информация
Командировки извън провинцията означава командировки извън провинцията, в която е зает работникът, при фиксирана ставка от 10% над почасовата ставка, като всяка провинция има договорена такава ставка. Командировъчните до други италиански провинции са с 46,48 евро/ден повече от нормираната дневна ставка. Командировъчните извън рамките на Италия, т.е. заплащането за международни пътувания, са с 77,47 евро/ден повече от нормираната дневна ставка. Чрез териториално договаряне тези ставки могат да се повишат.

Публикувано от {име на държава}

Надбавка за пътуване

Информация
Командировки извън провинцията означава командировки извън провинцията, в която е зает работникът, при фиксирана ставка от 10% над почасовата ставка, като всяка провинция има договорена такава ставка. Командировъчните до други италиански провинции са с 46,48 евро/ден повече от нормираната дневна ставка. Командировъчните извън рамките на Италия, т.е. заплащането за международни пътувания, са с 77,47 евро/ден повече от нормираната дневна ставка. Чрез териториално договаряне тези ставки могат да се повишат.

Извънреден труд

35 % от заплата на час

Работа през нощта

Позволено (за работници над 16 г.)
22:00 на 6:00
40 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
8 % от заплата на час

Работа в неделя

Позволено
55 % от заплата на час

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено
45 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
9 на 28 % от заплата на час

Опасна работа

Подземни строителни работи
18 на 46 % от заплата на час
Излагане на опасни вещества
11 % от заплата на час
Работа във вода / сняг / кал
6 на 16 % от заплата на час
Работа в канализация / комини
7 на 17 % от заплата на час
Работа на височини
12 на 17 % от заплата на час
Информация
Проценти, определени на национално ниво, но всяка провинция има правото да ги увеличава.

Заплащане за време на разположение

Приложимо
10 на 30 % от заплата на час (наличност извън работно време)

Годишна надбавка за празници

8,5 % само за работници: за всеки отработен час във фонда на строителни работници (cassa edile)
20 дни само за работодатели: плаща се директно от компанията
Юли

13-ти месец

Работници : предоставяне на 10 % за всеки отработен час
Служители : 1 месец
Платено на декември

14-ти месец

Приложимо само за професионалисти
Платено на юни

Прослужено време

Информация
Работникът достига възрастта на професионално заетия, когато за две години е отработил поне 2100 часа

Допълнителни елементи на възнаграждението

Възнаграждение в рамките на територия : 0,92 на 1,28 EUR на час
221 EUR на месец национална усреднена ставка
Бонус производство : 0,12 на 0,17 EUR на час
42 EUR на месец национална усреднена ставка

Друго

Прекъсване или лоши атмосферни условия от различен характер : 80 % плащане от пенсионната служба на италия inps

Брой празници

20 дни на година задължително по закон. не може да бъде платено.
1/12 от общия брой дни/месец

Официални празници

12 дни на година
Информация
В допълнение, работниците имат 88 ч. платен отпуск на година: по 1 час за всеки отработени 20 часа. За служители, плащането се извършва всеки месец с повишение от 4,95% от надницата/час.

Вноски за социално осигуряване

10 % от брутна заплата
За командировани работници
Командированите работници плащат вноски за социално осигуряване в страната на произход

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

0,3 % от брутна заплата
Информация
Приложимо за работници в дружества с повече от 15 служители за покриване на интеграцията на суспендиране за фирмена криза.

Данък общ доход

0,5 на 3,33 % местен данък
23 % до 15 000 EUR
28 % от 15 000 до 28 000 EUR
38 % от 28 000 до 55 000 EUR

Допълнителни пенсионни фондове

1 на 1,2 %
Информация
Платено към пенсионния фонд, специален за всяка професия. Младите хора добавят 7,5% от годишната заплата

Болест/заболяване

Ден 1 на 6 : 0 % първи 3 дни
Ден 7 на 13 : 50 % първи 3 дни
Ден 14 на 365 : 100 % първи 3 дни
Ден 4 на 181 : 100 % до 66% се интегрира чрез националната агенция за социално осигуряване (inps)
Ден 181 на 365 : 50 %

Трудови злополуки/инциденти

Всеки ден : 100 %

Информация Контакти

FENEAL UIL

Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, френски, италиански, румънски, испански

FILCA CISL

Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, испански, италиански, португалски

FILLEA CGIL

Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, испански, френски, италиански, румънски