Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Itálie

Naposledy aktualizováno dne 24. 9. 2021
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Neuplatňuje se

Plat podle kategorie

Informace
Hodinová mzda týkající se různých profesních modelů je v platnosti do 30. 9. 2019. Tento plat je platný na celém území státu, existují další nárůsty na regionální a oblastní úrovni.

Nekvalifikovaný

8,2 EUR za hodinu (národní mzda platí ve všech oblastech / provinciích)

Kvalifikovaný

9,1 EUR za hodinu (národní mzda platí ve všech oblastech / provinciích)

Specialista

9,79 EUR za hodinu (národní mzda platí ve všech oblastech / provinciích)

Mistr

10,32 EUR za hodinu (národní mzda platí ve všech oblastech / provinciích)

Začátečníci / mladí pracovníci

7,98 EUR k 11,78 EUR za hodinu (učni: liší se podle stupně a výcvikového období)

Profesionálové

1 839,2 EUR 2 424,86 EUR za měsíc (měsíční plat odpovídá 173 h)

Průměrný výdělek (označení)

1750,09 k čemuž je nutno přičíst variabilní nárůst na regionální nebo oblastní úrovni

Denně

8 hodina/y

Týdně

40 hodina/y

Přesčas

2 hodina/y za den
250 hodina/y za rok
+ 35 % hodina mzda
Informace
Maximální počet přesčasových hodin jako kolektivní národní dohoda
o 35 % nad rámec hodinové mzdy.

Přestávky

Odpočinek

10 minuty
Zaplaceno

Oběd

po 6 hodinách práce
30 k 60 minuty
Nezaplaceno

Zvláštní podmínky

Žádné zkrácení pracovní doby

V rámci země Itálie

Cestovné

0,35 EUR za pracovní hodinu
Informace
Celostátní průměr, může se lišit provincie od provincie.
Při práci mimo komunální území, kde byl pracovník najat, jsou cestovní náklady hrazeny společností.

Příspěvek na jídlo

0,61 EUR za hodinu
105,73 EUR za měsíc

Příspěvek na ubytování

Použitelný
Rozhoduje se na podnikové úrovni, vyplácí společnost

Výživné / denní dávka

Informace
Cesta stanovená na provinční úrovni, která se uskutečňuje mimo provincii stálé práce s fixním podílem o 10 % vyšším, než je hodinová mzda, a každá existuje smlouva s každou oblastí. Služební cesta do jiných italských provincii je о 46,48 EUR denně vyšší, když se koná mezinárodní cesta mimo Itálii, je o 77,47 EUR denně vyšší. Tato navýšení mohou být dále zvýšena na základě teritoriálních smluv.

Země vyslání Itálie

Cestovné

Informace
Cesta stanovená na provinční úrovni, která se uskutečňuje mimo provincii stálé práce s fixním podílem o 10 % vyšším, než je hodinová mzda, a každá existuje smlouva s každou oblastí. Služební cesta do jiných italských provincii je о 46,48 EUR denně vyšší, když se koná mezinárodní cesta mimo Itálii, je o 77,47 EUR denně vyšší. Tato navýšení mohou být dále zvýšena na základě teritoriálních smluv.

Přesčas

35 % platu za hodinu

Noční práce

Povoleno (pro dělníky starší 16 let)
22:00 k 6:00
40 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno
8 % platu za hodinu

Práce v neděli

Povoleno
55 % platu za hodinu

Práce o veřejných svátcích

Nepovinný údaj
Povoleno
45 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno
9 k 28 % platu za hodinu

Nebezpečná práce

Podzemní práce
18 k 46 % platu za hodinu
Expozice nebezpečným látkám
11 % platu za hodinu
Pracovní úkoly ve vodě / sněhu / bahnu
6 k 16 % platu za hodinu
Práce v kanálech/komínech
7 k 17 % platu za hodinu
Práce ve výškách
12 k 17 % platu za hodinu
Informace
Celostátní procenta, ale každá provincie má právo ji zvýšit.

Pohotovostní mzda

Použitelný
10 k 30 % platu za hodinu (disponibilita mimo pracovní dobu)

Příspěvek na řádnou dovolenou

8,5 % pouze pro pracovníky: za každou hodinu odpracovanou ve fondu stavebních dělníků (cassa edile)
20 dny pouze pro zaměstnance: hradí přímo společnost
Červenec

13. měsíc

Pracovníci : poskytnutí 10 % za každou odpracovanou hodinu
Zaměstnanci : 1 měsíc
Platí se dne prosinec

14. měsíc

Použitelný pouze pro odborníky
Platí se dne červen

Hodnostní zařazení

Informace
Pracovník dosáhne profesního věku profesionality, když za dva roky absolvoval alespoň 2100 hodin

Další mzdové složky

Teritoriální kompenzace : 0,92 k 1,28 EUR za hodinu
221 EUR za měsíc národní průměr
Prémie za výrobu : 0,12 k 0,17 EUR za hodinu
42 EUR za měsíc národní průměr

Jiné

Pozastavení nebo různé špatné počasí : 80 % platit pomocí inps

Počet dnů dovolené

20 dny za rok povinné ze zákona. nemůže být zaplaceno.
1/12 z celkového počtu dnů/měsíců

Státní svátky

12 dny za rok
Informace
Mimoto mají pracovníci 88 hodin placené dovolené za rok: 1 hodinu za každých 20 hodin práce. Zaměstnancům se platba provádí každý měsíc s nárůstem o 4,95 % mzdy za hodinu.

Příspěvky na sociální zabezpečení

10 % hrubého platu
Pro vyslané pracovníky
Vyslaní pracovníci platí příspěvky na sociální zabezpečení v zemi původu

Další zákonné sociální pojištění

0,3 % hrubého platu
Informace
Použitelný pro pracovníky ve společnostech s více než 15 zaměstnanci k pokrytí dočasných výluk při krizi společnosti.

Daň z příjmu

0,5 k 3,33 % místní daň
23 % až do 15000 EUR
28 % od 15.000 do 28.000 EUR
38 % od 28.000 do 55.000 EUR

Další penzijní fondy

1 k 1,2 %
Informace
Platí se penzijnímu fondu věnovanému každé profesi. Mladí lidé přidávají 7,5 % z ročního platu

Choroba/nemoc

Den 1 k 6 : 0 % první 3 dny
Den 7 k 13 : 50 % první 3 dny
Den 14 k 365 : 100 % první 3 dny
Den 4 k 181 : 100 % až 66 % je integrováno prostřednictvím národní agentury sociálního zabezpečení (inps)
Den 181 k 365 : 50 %

Pracovní úrazy/nehody

Každé den : 100 %

Informace Kontakty

FENEAL UIL

Webové stránky http://www.fenealuil.it
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, francouzský, italský, rumunský, španělsky

FILCA CISL

Webové stránky http://www.filcacisl.it
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, španělsky, italský, portugalský

FILLEA CGIL

Webové stránky http://www.filleacgil.it
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, španělsky, francouzský, italský, rumunský