Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Италија

Последње ажурирање 24.9.2021.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

Није применљиво

Зарада по категорији

Информације
Сатница која се односи на различита професионална звања важи до 30.09.2019. Ова зарада важи на целој државној територији, постоје додатна повећања на регионалном и обласном нивоу.

Неквалификовани

8,2 EUR по сату (државна цена рада важи у свим регионима/провинцијама)

Квалификован

9,1 EUR по сату (државна цена рада важи у свим регионима/провинцијама)

Специјалиста

9,79 EUR по сату (државна цена рада важи у свим регионима/провинцијама)

Надзорник

10,32 EUR по сату (државна цена рада важи у свим регионима/провинцијама)

Почетници/млади радници

7,98 EUR до 11,78 EUR по сату (шегрти: варира у зависности од степена и периода обуке)

Професионалци

1.839,2 EUR 2.424,86 EUR месечно (месечна зарада одговара износу од 173 радна сата)

Просечна зарада (назнака)

1750,09 којем се морају додати различита увећања на регионалном и обласном нивоу

Дневно

8 сат(и)

Седмично

40 сат(и)

Прековремени рад

2 сат(и) по дану
250 сат(и) годишње
+ 35 % час плата
Информације
Максималан број прековремених сати по државном колективном уговору,
35% додатно на сатницу.

Преломи

Остало

10 минуте
Плаћено

Ручак

након 6 сати рада
30 до 60 минуте
Неплаћено

Посебни услови

Без смањења радних сати

У Италија

Надокнада за пут

0,35 EUR по радном сату
Информације
Државни просек, може варирати од провинције до провинције.
Ако се ради изван територије града где је радник запослен, путне трошкове сноси компанија.

Топли оброк

0,61 EUR по сату
105,73 EUR месечно

Надокнада за смештај

Применљиво
Одлучено на компанијском нивоу, плаћено од стране компаније

Путни трошкови/дневна надокнада

Информације
Путовање установљено на обласном нивоу које се одвија изван области рада, уз фиксирану квоту од 10% повећања на сатницу и свака област има уговор за то. Путовање у друге италијанске области је 46,48 еура више по дану, ван Италије што је међународно путовање, износи 77,47 еура више по дану. Територијални преговори могу повисити ова увећања.

Долази из {име државе}

Надокнада за пут

Информације
Путовање установљено на обласном нивоу које се одвија изван области рада, уз фиксирану квоту од 10% повећања на сатницу и свака област има уговор за то. Путовање у друге италијанске области је 46,48 еура више по дану, ван Италије што је међународно путовање, износи 77,47 еура више по дану. Територијални преговори могу повисити ова увећања.

Прековремени рад

35 % од сатнице

Ноћни рад

Допуштено (за раднике преко 16 година старости)
22:00 до 06:00
40 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
8 % од сатнице

Рад недељом

Допуштено
55 % од сатнице

Рад на државне празнике

Није обавезно
Допуштено
45 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
9 до 28 % од сатнице

Опасан посао

Рад под земљом
18 до 46 % од сатнице
Изложеност опасним материјама
11 % од сатнице
Рад у води/снегу/блату
6 до 16 % од сатнице
Рад у канализацији/димњацима
7 до 17 % од сатнице
Рад на висини
12 до 17 % од сатнице
Информације
Државни проценат, али свака провинција има право да га повећа.

Плаћање приправности

Применљиво
10 до 30 % од сатнице (доступност ван радног времена)

Годишња надокнада за годишњи одмор

8,5 % само за раднике: за сваки сат рада у вези фонда грађевинских радника (cassa edile)
20 дана само за запослене: директно плаћање од стране компаније
Јули

13. плата

Радници : одредба 10 % за сваки сат рада
Запослени : 1 месец
Плаћено децембар

14. плата

Применљиво само за професионалце
Плаћено јуни

Стаж

Информације
Радник професионално сазрева када у две године може потраживати најмање 2100 радних сати

Додатне компоненте зараде

Територијална надокнада : 0,92 до 1,28 EUR по сату
221 EUR месечно државни просек
Производни бонус : 0,12 до 0,17 EUR по сату
42 EUR месечно државни просек

Друго

Обустава рада или различите лоше временске прилике : 80 % плаћа inps

Број празника

20 дана годишње обавезно по закону. не може се исплатити.
1/12 укупног броја дана/месеци

Државни празници

12 дана годишње
Информације
Додатно радници имају 88 ч. плаћеног одсуства годишње: 1 ч. за сваких 20 ч. рада. За запослене исплата се врши сваког месеца уз повећање од 4,95% цене рада/сат.

Издаци за социјалну заштиту

10 % од бруто зараде
За привремене раднике
Привремени радници плаћају социјална доприносе у држави порекла

Додатна социјална заштита

0,3 % од бруто зараде
Информације
Односи се на привремене раднике у компанијама са више од 15 стално запослених ради покривања интеграције обустава због кризе у компанији.

Порез на доходак

0,5 до 3,33 % локални порез
23 % до 15.000 EUR
28 % од 15.000 до 28.000 EUR
38 % од 28.000 до 55.000 EUR

Додатни пензиони фондови

1 до 1,2 %
Информације
Плаћање у пензиони фонд за сваку професију. Млади људи додају 7,5% годишње зараде

Обољење/болест

Дан 1 до 6 : 0 % прво 3 дана
Дан 7 до 13 : 50 % прво 3 дана
Дан 14 до 365 : 100 % прво 3 дана
Дан 4 до 181 : 100 % до 66% је интегрисано кроз националну агенцију социјалне заштите (inps)
Дан 181 до 365 : 50 %

Повреде на раду/незгоде

Сваки дан : 100 %

Информације Контакти

FENEAL UIL

Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Француски, Италијански, Румунски, Шпански

FILCA CISL

Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Шпански, Италијански, Португалски

FILLEA CGIL

Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Шпански, Француски, Италијански, Румунски