Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Шведска

Последње ажурирање 12.3.2019.
Погледајте све валуте у Шведска круна (SEK)

Зарада по категорији

Столар, радник на изради бетона и зидар 202,47 SEK по сату норма по комаду
Столар, радник на изради бетона и зидар 184,52 SEK по сату временска норма
Столар, радник на изради бетона и зидар 192,76 SEK по сату укупна норма по комаду и времену рада
Водоинсталатер 201,14 SEK по сату укупна норма по комаду и времену рада
Грађевински радници 202,47 SEK по сату укупна норма по комаду и времену рада
Радници на уградњи стакла 174,2 SEK по сату укупна норма по комаду и времену рада
Лимар 189,3 SEK по сату укупна норма по комаду и времену рада

Дневно

8 часови по дану

Седмично

40 часови седмично
Информације
Просек радних сати у току седмице, укључујући прековремени рад код радника са пуним радним временом, не сме прећи 48 сати у четворомесечном периоду.

Прековремени рад

200 часови годишње

У Шведска

Путни трошкови/дневна надокнада

330 SEK
Информације
Плаћено додатно у односу на плату. Укупан износ се умањује за 35% ако послодавац обезбеђује смештај а за 55% ако послодавац обезбеђује исхрану и смештај.

Прековремени рад

30 % од сатнице од 06:00 до 17:00

Вечерњи рад

Допуштено
Од 17:00 до 21:00
50 % од зараде од 17:00 до 19:00
70 % од зараде од 19:00 до од 22:00 до 5:00

Ноћни рад

Допуштено
22:00 06:00
50 % од сатнице од 5:00 до 6:00
100 % од сатнице од 22:00 до 5:00

Рад суботом

Допуштено
100 % од сатнице

Рад недељом

Допуштено
100 % од сатнице

Рад на државне празнике

Допуштено
100 % од сатнице

Годишња надокнада за годишњи одмор

Информације
Плаћање за празник износи 13% од зараде за прошлу годину

Број празника

25 дана годишње

Издаци за социјалну заштиту

Информације
За информације где се уплаћују порези и социјална заштита и обавезу поштовања шведског Закона о радној средини, погледајте веб локацију шведских државних органа за рад који у Шведској представљају канцеларију за посредовање (одговорно лице за контакт) када се ради о привременом раду: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/Posting-foreign-labour-in-sweden/

Информације Контакти

Byggnads

Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Шведски