Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Словачка

Последње ажурирање 12.3.2019.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

Применљиво
2,328 EUR по сату
405 EUR месечно

Дневно

7,5 8 часови

Седмично

37,5 40 часови

Прековремени рад

8 часови седмично
150 часови годишње 150 сати може бити обавезно, додатних 400 сати у договору са запосленим

Преломи

Ручак

50 минуте
Није део стандардног радног времена
Неплаћено

У {име државе}

Надокнада за пут

Макс. 30 EUR месечно

Топли оброк

Удео послодавца је 55% трошкова снабдевања намирницама

Надокнада за смештај

по договору

Прековремени рад

25 % од просечне зараде

Вечерњи рад

Није дозвољено

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
20 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
50 % од просечне зараде

Рад недељом

Допуштено
50 до 100 % од просечне зараде

Рад на државне празнике

Није обавезно
Допуштено
50 до 100 % од просечне зараде

Рад по сменама

Допуштено
20 до 30 % од просечне зараде
0,34 EUR по сату

Опасан посао

20 % од минималне зараде

Плаћање приправности

Није применљиво

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
50 до 100 EUR по уговору

13. плата

Применљиво
Максимални лимит за основну зараду

14. плата

Није применљиво

Додатне компоненте зараде

Применљиво
Бонус за показану продуктивност

Друго

60 %

Покварене машине

50 %

Лоши временски услови

50 %

Број празника

4 до 5 седмице
Информације
Словачки Закон о раду, колективни уговори

Државни празници

15 дана

Издаци за социјалну заштиту

13,4 %

Порез на доходак

19 %

Додатни пензиони фондови

Индивидуално

Обољење/болест

Дан 1 до 2 : 25 %
Дан 4 до 10 : 55 %
Након 10 дана : EUR држава плаћа максимално 42 €/дан

Информације Контакти

HLAVNÁ STRÁNKA

Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Словачки