Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Чешка Република

Последње ажурирање 15.4.2024.
Погледајте све валуте у Чешка круна (CZK)

Минимална бруто зарада

Применљиво
112,5 CZK
18.900 CZK

Зарада по категорији

Неквалификовани

112,5 CZK до 115 CZK : тарифни разреди i-iii
Не важи за привремене раднике

Квалификован

115 CZK до 130 CZK тарифни разред iii. - vi.
Не важи за привремене раднике

Специјалиста

126 CZK до 130 CZK тарифни разред v - vi.
Не важи за привремене раднике

Надзорник

130 CZK до 135 CZK тарифни разред vi. - vii.
Не важи за привремене раднике

Дневно

8 до 12 часови по дану

Седмично

40 часови

Прековремени рад

8 седмично
150 годишње
Информације
Више сати искључиво на основу договора између послодавца и запосленог, али не више од 416 сати годишње. Укупан износ прековременог рада не сме бити у просеку више од 8 сати седмично током периода који не сме бити дужи од 26 узастопних седмица. Овај број се може продужити на максимално 52 узастопне седмице, међутим, само на основу одредби колективног уговора.

Преломи

Остало

30 минуте
Није део стандардног радног времена
Неплаћено
Информације
Може се поделити на делове не краће од 15 минута, након периода непрекидног рада не дужег од 6 сати (малолетне особе: 4,5 часа)

Посебни услови

37,5 часови седмично (а* и б**)
38,75 часови седмично (в***)
Информације
а*) подземни радови у рудницима угља, вађење руде и других сировина, у области изградње рудника и на локацијама рудника ради геолошког испитивања б**) на радним местима са радом у три смене или радним режимом без прекида в***) на радним местима са режимом рада у две смене; запослени испод 18 (тј. малолетна лица) су предмет посебних одредби Закона о раду

У Чешка Република

Надокнада за пут

Путне трошкове са локације нормалног радног места (седиште) до локације извођења радова плаћа послодавац, који ће успоставити метод превоза.
Информације
Само ако је ово пословно путовање. Ово се такође односи на пословна путовања у иностранство.

Топли оброк

Мин 129 CZK ако пут траје 5 до 12 сати
Мин 196 CZK ако пут траје више од 12 сати
Мин 307 CZK ако пут траје више од 18 сати

Надокнада за смештај

Применљиво ако је путовање на и са посла немогуће и запослени остаје на градилишту, трошкове смештаја плаћа послодавац.

Путни трошкови/дневна надокнада

Није применљиво

Прековремени рад

25 % од сатнице
Ако постоји прековремени рад током непрекиданих дана одмора, премија не сме бити мања од 40% просечних примања.
Не важи за привремене раднике

Вечерњи рад

Од 18:00 до 21:00

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
10 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
10 % од сатнице

Рад недељом

Допуштено
10 % од сатнице

Рад на државне празнике

Допуштено
100 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
Износ премије се може договорити у колективном уговору компаније.

Опасан посао

Мин 50 CZK по сату
Информације
Дефиниција израза "тешки услови рада" из разлога новчане надокнаде биће успостављена уредбом Владе.
Тешки услови рада
Мин 10 % по сату

Плаћање приправности

Није применљиво осим ако то није успостављено у колективном уговору.

Годишња надокнада за годишњи одмор

Није применљиво осим ако то није успостављено у колективном уговору.

13. плата

Није применљиво осим ако то није успостављено у колективном уговору.

14. плата

Није применљиво осим ако то није успостављено у колективном уговору.

Додатне компоненте зараде

Није применљиво осим ако то није успостављено у колективном уговору.

Друго

Мин 15 % од просечне зараде
25 % од просечне зараде на дане одмора

Покварене машине

80 % од просечне зараде

Лоши временски услови

60 % од просечне зараде

Број празника

20 дана годишње
2 дана седмично не више од 5 годишње *
Информације
* неједнако распоређено радно време (смене дуже од 9 сати),
рад са прилагодљивим радним временом,
рад у зависности од временских услова
За привремене раднике
20 дана годишње

Државни празници

13 дана годишње
Нова година
Велики петак
Ускршњи понедељак
Празник рада
8 maj
5 jul
6 jul
28 septembar
28 oktobar
17 novembar
Бадње вече
Божић

Издаци за социјалну заштиту

6,5 % од основице процењене за опорезивање доприноси за социјалну заштиту се одбијају од плате запосленог
4,5 % од основице процењене за опорезивање здравствено осигурање (приватно)
24,8 % од основице процењене за опорезивање додатна социјална заштита послодавац: 25% од процењене основице (= бруто зарада) (у овом: 2,3% здравствено (= болест) осигурање, 21,5% пензионо осигурање и 1,2% државна правила запошљавања)
Допринос за социјалну заштиту одбијен од зараде запосленог износи 6,5% његове зараде. 25% које плаћа послодавац су додатак на бруто зараду запосленог. Исто се примењује код здравственог осигурања: допринос који се одбија од зараде запосленог износи 4,5% 9% које плаћа послодавац су додатак на бруто зараду запосленог.

Порез на доходак

15 % од основице процењене за опорезивање

Додатни пензиони фондови

Информације
Ово се може договорити у колективном уговору

Обољење/болест

Надокнада *
Дана 1 до 14 60 % плата
Максимум 254 CZK по сату
Осигурање за случај болести **
Од 15. дана, 60% процењене дневне основице
Максимум 1.452 CZK по дану
Од ког времена 31 дан 66 %
Максимум 1.597 CZK по дану
Од ког времена 61 дан 72 %
Максимум 1.742 CZK по дану

Повреде на раду/незгоде

Послодавац (осигуравајућа компанија) плаћа разлику између надокнаде/плаћања здравственог осигурања и просечне зараде (до 100%). Послодавац је у обавези да искористи полису осигурања како би покрио ово.
Информације
Плаћање разлике се може умањити ако послодавац није поштовао важећа безбедносна правила/прописе.

Информације Контакти

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Тел. +420 731 421 471
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Чешки