Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ирска

Последње ажурирање 9.11.2021.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

10,1 по сату државна минимална зарада
19,96 квалификован
19,37 по сату квалификован
17,97 по сату квалификован
6,64 од сатнице шегрт
9,98 по сату шегрт
14,97 по сату шегрт
17,97 по сату шегрт
14,52 неквалификовани радници без било каквог искуства у грађевинском послу

Зарада по категорији

Неквалификовани

13,77 EUR по сату
Информације
Грађевински радник класе Д, цена рада договорена на нивоу државе, није законски одређена

Квалификован

15,46 EUR до 22,56 EUR по сату
Информације
Договорено на нивоу државе, није законски одређено

Почетници/млади радници

6,65 EUR до 17,96 EUR по сату
Информације
Цене рада за ученика

Дневно

8 до 12 часови по дану

Седмично

39 до 40 часови

Прековремени рад

4 часови по дану
8 часови седмично

Преломи

10:00
10 минуте

Ручак

Од 13:00 до 13:30

У Ирска

Надокнада за смештај

181,6 EUR седмично према смерницама прихода

Прековремени рад

150 % од сатнице

Рад суботом

Прво 4 часови : 150 % од сатнице
Након 4 часови : 200 % од сатнице

Рад недељом

200 % од сатнице

Рад на државне празнике

Није обавезно
Допуштено
200 % од сатнице
Годишњи одмор 1 годишња надокнада за годишњи одмор

Рад по сменама

Допуштено

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво

Број празника

23 дана годишње
9 државни празници

Државни празници

9 дана годишње
1. јануар
17. март
Ускршњи понедељак
1. мај
Први понедељак у јуну
Први понедељак у августу
Последњи понедељак у октобру
25. децембар
26. децембар

Обољење/болест

200 седмично максимум 50 дана годишње
Повреде на раду/незгоде 100.000 додатни пензиони фондови

Информације Контакти

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Тел. 01-8586300
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Ирски, Пољски