Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Белгија

Последње ажурирање 8.9.2021.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Зарада по категорији

Неквалификовани

Кат. I
14,128 EUR по сату

Квалификован

Кат. IA
14,829 EUR по сату
Кат. II
15,059 EUR по сату
Кат. IIA
15,811 EUR по сату

Специјалиста

Кат. III
16,016 EUR по сату

Надзорник

Кат. IV
17 EUR по сату

Почетници/млади радници

Кат. I
14,128 EUR по сату
Ученици без дипломе из грађевинарства
9,32 EUR по сату
Ученици са дипломом из грађевинарства
10,16 EUR по сату

Професионалци

Шеф тима А
17,618 EUR по сату (тим а : тим састављен од радника који припадају истој категорији)
Шеф тима Б
18,7 EUR по сату (тим б: тим састављен од радника који припадају различитим категоријама)
Надзорник
20,4 EUR по сату

Дневно

8 сат(и)

Седмично

40 часови

Прековремени рад

1 час по дану
2 часови по дану (седмица “флексибилног рада”)
5 часови седмично + суботом (рад суботом се сматра прековременим радом и може се придодати у оних дозвољених 5 сати прековременог рада у току седмице)
10 часови седмично (седмица “флексибилног рада”)
180 часови годишње

Преломи

Остало

након 6 сати рада
15 минуте законска одредба – nема договора на нивоу сектора

Посебни услови

Информације
Листа опасних и радова штетних по здравље на захтев. Нема ограничења у броју сати, већ у бонусима на зараде: од 10% до 100% према врсти рада

У {име државе}

Надокнада за пут

Информације
Путни трошкови и надокнада за могућност кретања (заснована на времену проведеном за прелазак великих раздаљина) варирају у зависности од раздаљине и времена. Детаљи на захтев.

Топли оброк

5,5 EUR до 8,25 EUR
Информације
Није регулисано на нивоу сектора. Предвиђено за раднике постројења за мешање бетона САМО ако је радни дан (и време приправности) преко 9 сати. Ако је радни дан (и време приправности) преко 11 сати.

Прековремени рад

20 % по сату ако се не надокнади сатима
0 % у седмици флексибилног рада

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
25 %

Рад суботом

50 %
Информације
Суботом се премија плаћа чак иако су сати надокнађени.

Рад недељом

Није регулисано на нивоу сектора

Рад на државне празнике

Ако се ради на државни празник, дани се морају надокнадити додатним слободним даном.

Рад по сменама

10 %
25 % ноћна смена

Опасан посао

10 до 100 %
Информације
Листа опасних послова доступна на захтев

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
15,38 % од бруто зараде повећање за 8%
Јуни

13. плата

Применљиво
9 % од бруто зараде
Плаћено новембар

Број празника

20 дана годишње

Државни празници

10 дана годишње
Нова година (1. јан.)
Ускршњи понедељак
1 мај
Вазнесење Христово
Понедељак духова
21 jul
Дан вазнесења
Сви свети (1. новембар)
11 novembar
Божић (25. децембар)

Издаци за социјалну заштиту

13,07 % од бруто зараде повећање за 8%

Порез на доходак

± 30 %

Обољење/болест

Дан 1 до 7 : 100 % плаћа послодавац
Дан 8 до 14 : 85,88 % плаћа послодавац без плаћања доприноса за социјалну заштиту
Дан 15 до 30 : 85,88 % плаћа послодавац и служба социјалне заштите

Повреде на раду/незгоде

Привремена неспособност: 90 % од бруто зараде
Трајна неспособност за обављање посла: годишње премештање
Информације
Износ у зависности степена трајне неспособности

Информације Контакти

ACV Bouw - Industrie & Energie

Можете нас контактирати на следећим језицима
Холандски

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Можете нас контактирати на следећим језицима
Холандски, Енглески, Француски

CSC Batiment - industrie & énergie

Можете нас контактирати на следећим језицима
Француски