Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Белгија

Последње ажурирање 4.4.2024.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Зарада по категорији

Неквалификовани

Кат. I
17.398 EUR по сату

Квалификован

Кат. IA
18.264 EUR по сату
Кат. II
18.549 EUR по сату
Кат. IIA
19.473 EUR по сату

Специјалиста

Кат. III
19.725 EUR по сату

Надзорник

Кат. IV
20.937 EUR по сату

Почетници/млади радници

Кат. I
17.398 EUR по сату

Професионалци

Шеф тима А
21.698 EUR по сату (тим а : тим састављен од радника који припадају истој категорији)
Шеф тима Б
23.031 EUR по сату (тим б: тим састављен од радника који припадају различитим категоријама)
Надзорник
25.124 EUR по сату

Дневно

8 сат(и)

Седмично

40 часови

Прековремени рад

1 час по дану
2 часови по дану (седмица “флексибилног рада”)
5 часови седмично + суботом (рад суботом се сматра прековременим радом и може се придодати у оних дозвољених 5 сати прековременог рада у току седмице)
10 часови седмично (седмица “флексибилног рада”)
180 часови годишње

Преломи

Остало

након 6 сати рада
15 минуте законска одредба – nема договора на нивоу сектора

Посебни услови

Информације
Листа опасних и радова штетних по здравље на захтев. Нема ограничења у броју сати, већ у бонусима на зараде: од 10% до 100% према врсти рада

У Белгија

Надокнада за пут

Информације
Путни трошкови и надокнада за могућност кретања (заснована на времену проведеном за прелазак великих раздаљина) варирају у зависности од раздаљине и времена. Детаљи на захтев.

Топли оброк

3.247 EUR

Прековремени рад

20 % по сату ако се не надокнади сатима
0 % у седмици флексибилног рада

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
25 %

Рад суботом

50 %
Информације
Суботом се премија плаћа чак иако су сати надокнађени.

Рад недељом

Није регулисано на нивоу сектора

Рад на државне празнике

Ако се ради на државни празник, дани се морају надокнадити додатним слободним даном.

Рад по сменама

10 %
25 % ноћна смена

Опасан посао

10 до 100 %
Информације
Листа опасних послова доступна на захтев

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
15,38 % од бруто зараде повећање за 8%
Јуни

13. плата

Применљиво
9 % од бруто зараде
Плаћено новембар

Број празника

32 дана годишње

Државни празници

10 дана годишње
Нова година (1. јан.)
Ускршњи понедељак
1 мај
Вазнесење Христово
Понедељак духова
21 jul
Дан вазнесења
Сви свети (1. новембар)
11 novembar
Божић (25. децембар)

Издаци за социјалну заштиту

13,07 % од бруто зараде повећање за 8%

Порез на доходак

± 30 %

Обољење/болест

Дан 1 до 7 : 100 % плаћа послодавац
Дан 8 до 14 : 85,88 % плаћа послодавац без плаћања доприноса за социјалну заштиту
Дан 15 до 30 : 85,88 % плаћа послодавац и служба социјалне заштите

Повреде на раду/незгоде

Привремена неспособност: 90 % од бруто зараде
Трајна неспособност за обављање посла: годишње премештање
Информације
Износ у зависности степена трајне неспособности

Информације Контакти

Можете нас контактирати на следећим језицима
Холандски, Енглески, Француски

ACV Bouw - Industrie & Energie

Можете нас контактирати на следећим језицима
Холандски

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Можете нас контактирати на следећим језицима
Холандски, Енглески, Француски, Португалски

CSC Batiment - industrie & énergie

Можете нас контактирати на следећим језицима
Француски