Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Црна Гора

Последње ажурирање 5.3.2019.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

288 EUR бруто

Зарада по категорији

Просечна зарада (назнака)

650 EUR бруто

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прековремени рад

2 часови по дану
10 часови седмично

Преломи

Остало

15 минуте до 6 часови посла
30 минуте до 8 часови посла
45 минуте до 10 часови посла
Део стандардног радног времена
Плаћено
Информације
Дефинисано Уговором о раду

Посебни услови

Макс. 36 часови седмично

У {име државе}

Надокнада за пут

По гранском колективном уговору

Топли оброк

Топли оброк је саставни део почетне зараде

Надокнада за смештај

Теренска надокнада : 2 % по дану прорачунате суме коефицијентом одређене зараде ако је је запосленом на терену обезбеђен бесплатан смештај и храна.
Теренска надокнада : 15 % по дану прорачунате суме коефицијентом одређене зараде ако је запосленом на терену обезбеђен само смештај или само храна.
Теренска надокнада : 20 % по дану прорачунате суме коефицијентом одређене зараде ако је запосленом на терену обезбеђен смештај или храна.

Прековремени рад

40 % од сатнице

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
40 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено

Рад недељом

Седмични одмор ће се користити недељом. Послодавац ће обезбедити други дан за његов/њен седмични одмор ако природа и организација посла тако захтева.

Рад на државне празнике

Допуштено
150 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено

Плаћање приправности

70 % просечне плате радника за претходна три месеца
Информације
Ако је прекид рада ван одговорности запосленог.

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
100 %

Допунске пензионе шеме за одређена занимања

Не важи за привремене раднике

Број празника

Мин 20 дана
24 дана ако је радник млађи од 18 година
Информације
Беој дана се увећава у складу са критеријумом установљеним колективним уговором и уговором о раду.

Државни празници

Нова година
Празник рада
21 мај дан независности
13 јули дан државности
Право на плаћено одсуство, ради прославе верских празника, припада:
- Православни хришћани за дан Божића, Божић (два дана), Велики петак, Ускрс (други дан) и славу
- Римокатолици за дан Божића, Божић (два дана), Велики петак, Ускрс (други дан) и дан свих светих
- Муслимани за Рамазански бајрам (три дана) и Курбан бајрам (три дана)
- Јевреји за Пасху (два дана) и Јом кипур (два дана)
Информације
Државни и други празници се прослављају два дана, на дан празника и следећи дан

Издаци за социјалну заштиту

Од 15 до 20,5 % пензијско и инвалидско осигурање

Додатна социјална заштита

Од 8,5 до 12,8 % здравствено осигурање
Од 0,5 до 1 % осигурање за незапослене

Порез на доходак

Од 9 до 11 % на примања преко 765 EUR бруто

Обољење/болест

1 до 60 дана : 75 % од зараде
Од 60 дана надаље : 70 % од зараде

Повреде на раду/незгоде

100 %

Информације Контакти

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
T. +382 (020) 232-315
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Српски