Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Турска

Последње ажурирање 12.3.2019.
Погледајте све валуте у Турска лира (TRY)

Минимална бруто зарада

2.029,5 TRY месечно
Информације
Важи до 31.12. 2018. Одређује се најмање сваке две године од стране Комисије за одређивање минималне зараде која се састоји од 10 чланова из државне управе, синдиката и организација послодаваца.

Зарада по категорији

Неквалификовани

9,06 TRY до 9,29 TRY по сату
Информације
Зарада варира у зависности од типа посла, нивоа квалификације, коришћених машина итд.

Квалификован

9,49 TRY до 12,26 TRY по сату
Информације
Зарада варира у зависности од типа посла, нивоа квалификације, коришћених машина итд.

Специјалиста

Машиниста
12,85 TRY до 15,66 TRY по сату
Информације
Зарада варира у зависности од типа посла, нивоа квалификације, коришћених машина итд.

Надзорник

15,82 TRY до 16,85 TRY по сату
Информације
Зарада варира у зависности од типа посла, нивоа квалификације, коришћених машина итд.

Дневно

7,5 до 9 часови по дану

Седмично

45 часови седмично
Информације
Поделу од 45 сати недељног радног времена на 5 или 6 дана одређује послодавац у складу са законским одредбама.

Прековремени рад

Укупно време рада се не може прећи 11 часови по дану
Укупно време рада се не може прећи 270 часови годишње
Информације
Одређено законом.

Преломи

15 минуте (мање од 4 сата рада)
30 минуте (од 4 сата до 7,5 сати рада)
60 минуте (више од 7,5 сати рада)
Информације
Одређено законом.

Посебни услови

Макс. 7,5 часови по дану
Информације
Било који тип варења са заштитним гасом, варење у прашини, варење уз помоћ кисеоника и електрично варење.

Подземни радови као што је изградња канализације и тунела.

Процеси код којих ниво буке прелази 85 dB (A).

Радови који захтевају одвијање унутар компримованог ваздуха испод воде (до 20 метара дубине или притиска од 2 кг/цм2) укључујући време проведено за улазак, излазак и прелаз.

Радови у окружењу где је присутна прашина која изазива пнеумокониозу.

У Турска

Надокнада за пут

Ако радник борави у близини, обезбеђује се превоз или надокнада. Нема одбитака од зараде.

Топли оброк

15 TRY до 17 TRY по дану
Информације
Ако радник борави у објектима послодавца, обезбеђују се оброци. Нема одбитака од зараде.

Ако радник борави у својој кући али ради прековремено/ноћу, обезбеђују се оброци. Нема одбитака од зараде.

Ако радник борави у својој кући важи надокнада за оброк.

Надокнада за смештај

Ако радник не може путовати до своје куће, обезбеђује се смештај. Нема одбитака од зараде.

Прековремени рад

Допуштено - потребан је пристанак радника.
50 % од сатнице

Ноћни рад

Допуштено - потребан је пристанак радника.
Од 20:00 до 06:00
Макс. 7,5 часови по дану
Зарада се одређује појединачним уговором или колективним уговором

Рад недељом

Допуштено - потребан је пристанак радника.
150 % од зараде по дану
Информације
Сматра се целодневним радним временом без обзира колико је сати рада било.

Рад на државне празнике

Допуштено - потребан је пристанак радника.
100 % од зараде по дану

Рад по сменама

Допуштено
Макс. 7,5 часови по дану
Макс. 2 седмице узастопних ноћних смена
15 % од сатнице

Додатне компоненте зараде

Одређено законом.
152,21 TRY до 258,76 TRY минимална надокнада за месечне животне трошкове
Одређено колективним уговором YOL-IS
Бонус се исплаћује сваке године : 120 x 100 % од дневне зараде
850 TRY у случају венчања радника
450 TRY за свако новорођено дете радника
450 TRY у случају смрти брачног друга/детета радника
250 TRY у случају смрти једног од родитеља радника
2.000 TRY трошкови сахране породици радника у случају радникове смрти од природних узрока ван објекта послодавца

Друго

Покварене машине
100 % од сатнице
Лоше временске прилике
100 % од сатнице
Други опасни услови који спречавају рад
100 % од сатнице

Број празника

14 дана (мање од 5 година стажа)
20 дана (5 година до 15 година стажа)
26 дана (више од 15 година стажа)
Информације
Одређено законом.

Државни празници

16 дана годишње
Нова година
23 април дан државног суверенитета и дан детета
Празник рада
19 мај дан комеморације ататурка, младости и спорта
15 јули дан демократије и националне солидарности
30 август дан победе
29 октобар дан републике
Рамазан : 4 дана
Празник жртвовања : 5 дана

Издаци за социјалну заштиту

14 % издаци за социјалну заштиту

Додатна социјална заштита

1 % премија осигурања за незапослене

Порез на доходак

15 % од годишњег бруто прихода од 0 TRY до 14.800 TRY
20 % од годишњег бруто прихода од 14.800,01 TRY до 34.000 TRY
27 % од годишњег бруто прихода од 34.000,01 TRY до 120.000 TRY
35 % од годишњег бруто прихода од 120.000,01 TRY или више

Додатни пензиони фондови

3 %
Информације
Обавезан индивидуални пензиони систем

Обољење/болест

2/3 од дневне зараде у случају амбулантног лечења
1/2 од дневне зараде у случају болничког лечења

Повреде на раду/незгоде

2/3 од дневне зараде у случају амбулантног лечења
1/2 од дневне зараде у случају болничког лечења

Информације Контакти

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Тел. +90 31 223 246 87
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Турски