Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Швајцарска

Последње ажурирање 20.2.2020.
Погледајте све валуте у Швајцарски франак (CHF)

Минимална бруто зарада

Не постоји државним законом прописана минимална зарада.

Зарада по категорији

Грађевински радник без искуства (платни разред Ц)

25,95 CHF до 26,75 CHF

Грађевински радник са искуством (платни разред Б)

29,2 CHF до 29,95 CHF

Радник са обуком који је похађао грађевинске курсеве (платни разред А)

30,85 CHF до 31,7 CHF

Квалификован са завршеним шегртовањем (платни разред К)

32,05 CHF до 32,9 CHF

Надзорник (платни разред В)

34 CHF до 36,9 CHF

Дневно

7,5 до 9 часови
Информације
Према радном календару.

Седмично

40,5 часови
Информације
Укупни годишњи сати: 2.112 (52,14 седмице по 40,5 сати у просеку).

Прековремени рад

50 часови седмично
Информације
На крају следећег месеца мора се исплатити премија за надокнаду свих сати рада преко 48 сати седмично.

Преломи

15 минуте
60 минуте

Време пута

Информације
Иако је радницима унутар основне зараде урачуната ндокнада за пут (минус 30 минута дневно) време пута се не рачуна као време рада.

У Швајцарска

Надокнада за пут

0,6 CHF по км
Информације
Путни трошкови се надокнађују искључиво ако је компанија изричито захтевала употребу приватног возила.
Компанија мора покрити трошкове путовања првремених радника до Швајцарске.

Топли оброк

16 CHF (више у неколико кантона)
Информације
Ако компанија не обезбеђује храну.

Надокнада за смештај

Информације
Иако компанија мора покрити трошкове смештаја и хране, не постоје смернице за ово.

Прековремени рад

25 %
Информације
Премија се исплаћује за све сате рада преко 48 сати седмично. 25 нових и 100 сати прековременог рада се укупно могу пренети на крају сваког месеца (премије се морају одмах исплатити за све сате који ово прелазе).
На крају априла, исплаћује се премија за све преостале прековремене сате.

Ноћни рад

Привремено
Најмање 25 % по сату
Трајно
2 CHF по сату
Информације
За рад између 20.00 и 5.00 (претходно компанија мора прибавити одобрење).

Рад суботом

25 %
Информације
Различите премије се не могу комбиновати.

Рад недељом

50 %
Информације
За рад између 17.00 у суботу и 5.00 у понедељак (претходно компанија мора прибавити одобрење).

Рад по сменама

Временски бонус од 20 минуте по смени
Или 1 CHF по сату

Годишња надокнада за годишњи одмор

10,6 % 5 седмице
13 % 6 седмица до и закључно са 20 година старости и изнад 50 година старости.

13. плата

8,3 %
Информације
Исплаћује се на крају сваке године.

Стаж

При 65 година старости
Информације
Законска одредба.

Допунске пензионе шеме за одређена занимања

Одлазак у пензију са навршених 60 година у сектору грађевинарства и полагања колосека (FAR)
Допринос запосленог 2 %
Информације
Без слободног кретања бенефиција. Пензија се добија ако су испуњени строги услови. Доприноси нису обавезни за привремене послове у трајању до 90 дана.

Број празника

5 седмице од 20 до 50 година старости.
6 седмице до и закључно са 20 година старости и изнад 50 година старости.
Информације
Начин исплате треба договорити са компанијом.

Државни празници

8 државни празници годишње
Информације
Плаћено на основу временског распореда (сати на основу радног календара).

Порез на доходак

10 до 15 %
Информације
Порези се одбијају на извору искључиво у случају страних радника са приврменом или непостојећом дозволом боравка. Сви остали обласно плаћају порезе.

Додатни пензиони фондови

300 CHF до 700 CHF
Информације
Индивидуално одређено од стране сваке компаније (може се платити тек након 90 дана ангажованости).
За привремене раднике
Делимично применљиво

Пензија, инвалидност

5,125 %

Незапосленост

1,1 %

Осигурање у случају незгоде

1,5 до 3 %
Информације
За незгоде које немају везу са послом (током времена одмора). Индивидуално одређено од стране сваке компаније.

Осигурање на зараду

1,5 до 3 %
Информације
Индивидуално одређено од стране сваке компаније (до 50% стварних трошкова).

Parifonds доприноси

0,7 %
Информације
Чланство гранског синдиката Unia може надокнадити већи део.

Фондација FAR

2 %
Информације
Доприноси нису обавезни за привремене послове у трајању до 90 дана.
Не важи за привремене раднике

Здравствено осигурање (приватно)

250 CHF до 400 CHF
Информације
Осигурање се мора склопити са приватном осигуравајућом кућом (погледајте www.comparis.ch). Радници из држава EU/EFTA: ослобађање од обавезног осигурања за привремене послове до 24 месеца након приложеног сертификата А1.
За привремене раднике
Делимично применљиво

Обољење/болест

90 % од другог дана (максимално 730 дана)
Информације
Надокнаде и бенефиције се исплаћују преко компаније.

Повреде на раду/незгоде

80 % од првог дана (максимално 730 дана)
Информације
Надокнаде и бенефиције се исплаћују преко компаније.

Информације Контакти

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
Тел. +41 31 350 22 72
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Француски, Немачки, Италијански