Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Словенија

Последње ажурирање 20.2.2020.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

94.058 EUR

Зарада по категорији

Неквалификовани

480,13 EUR

Квалификован

654,39 EUR

Специјалиста

773,48 EUR

Надзорник

866,11 EUR

Професионалци

1.027,3 EUR

Дневно

8

Седмично

Мин 35 макс. 40 часови седмично

Прековремени рад

2 часови по дану
8 часови седмично
20 часови месечно
170 часови годишње (макс. 230 уз пристанак запосленог)

Преломи

30 минуте
Плаћено

У Словенија

Надокнада за пут

На основу надокнаде за јавни превоз

Топли оброк

5 EUR по дану

Надокнада за смештај

По фактури
Информације
Само у случају пословног путовања
За привремене раднике
За привремене раднике: плаћа послодавац.

Прековремени рад

30 % од сатнице

Ноћни рад

Од 22:00 до 07:00
40 % од сатнице

Рад недељом

50 % од сатнице

Рад на државне празнике

50 до 100 % од сатнице (100% на 1. јан. и 1. мај)

Рад по сменама

10 % од сатнице

Опасан посао

Мин 3 % по сату

Плаћање приправности

10 % по сату

Годишња надокнада за годишњи одмор

850 EUR годишње

13. плата

Одлука на компанијском нивоу

Друго

Информације
Надокнада за рад на локацијама удаљеним преко 30 км, 1 еуро, преко 40 км, 2 еура, преко 50 км, 3 еура...за сваких 10 км, 1 еуро, макс. 18 еура

Број празника

Мин 4 седмице годишње

Државни празници

12 дана годишње

Издаци за социјалну заштиту

22,1 %
За привремене раднике
узмите у обзир закон државе у којој радник обавља привремени рад.

Додатна социјална заштита

16,1 %

Порез на доходак

16 до 50 %
Информације
(16%, 27%, 41%, 50%)

Додатни пензиони фондови

Као опција

Обољење/болест

Од 1 до 30 дана : 80 %
Преко 31 дана : 80 %

Повреде на раду/незгоде

100 %

Информације Контакти

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Можете нас контактирати на следећим језицима
Хрватски, Енглески, Словеначки